Wprowadzenie do pedagogiki

note /search

Nowe wychowanie Deweya

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3661

„ NOWE WYCHOWANIE” JOHNA DEWEYA Stopnie formalne 1. Doprowadzanie do odczucia trudności 3. Wysunięcie hipotezy 5. Działanie zgodnie z hipotezą. 2. Sformułowanie problemu 4. Weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy Pełny akt myślenia 1. Pojawienie się problemu; 2. Definiowanie problemu; 3. Pr...

Pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 7224

Pedagogika w znaczeniu współczesnym - w zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny pedagogika jest definiowana jako dyscyplina naukowa (lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej – ...

Wprowadzenie do pedagogikii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6447

W procesie informacyjnym wyróżniamy dane, informacje i wiedzę. Dane i informacje mają charakter nieprzetworzony. Wiedza powstaje wtedy, kiedy przetwarzamy dane i informacje. 2.Najczęściej spotykaną formą wiedzy jest wiedza fałszywa, czyli antywiedza. Antywiedza- nie jest nią tylko wiedza fałszywa, ...

Pojęcia na egzamin - wprowadzenie do pedagogiki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 7504

Dokument zawiera materiały z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki. Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Kucińska. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiedza potoczna, wiedza naukowa, wiedza filozoficzna, wiedza teologiczna, pedagogika tradycyjna, pedagogika współczesna, kultura, trauma k...

Dziesięciościan edukacji - omówienie

 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 4529
Wyświetleń: 9548

Ćwiczenia Ściana edukacji Globalizacja Neutralny opis Świat: problemy globalne, wojny, zagrożenia środowiska naturalnego, wyczerpywanie się surowców energetycznych, podział na polityczne centrum i peryferie Etatyzacja To naród, państwo, jego suwerenność, ustrój, konieczność znalezie...

Wprowadzenie do pedagogiki - zagdnienia na kolokwium

 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 5530

Treści na kolokwium: 1. Z książki: Wprowadzenie do pedagogiki: a) Kwieciński Z. Dekader (dziesięciościan) edukacyjny. b) Melosik Z. Globalizacja. 2. Z podręcznika Pedagogika ogólna: a) Rozdział 1. Wytwarzanie wiedzy pedagogicznej i studiowanie pedagogiki w społeczeństwie opartym na wiedzy: -...

Kategorie pojęciowe na egzamin

 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3864

Egzamin – Wprowadzenie do pedagogiki Kategorie pojęciowe: 1. Różne rodzaje wiedzy o edukacji: wiedza potoczna, wiedza filozoficzna, wiedza teologiczna, wiedza naukowa 2. Pedagogika: pedagogika tradycyjna, pedagogika współczesna 3. Modele nauki w ujęciu historycznym: model przednowoczesny, mode...

Koncepcja dziesięciościanu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 3738
Wyświetleń: 7287

Koncepcja dziesięciościanu (metafora, która obrazuje szczególną sytuacje procesu edukacji). Zdaniem Kwiecińskiego wymienione niżej `ściany' edukacji obrazują różne procesy z którymi mamy do czynienia, które zachodzą w naszej kulturze, naszym społeczeństwie. Jeżeli przyjmiemy, że edukacja jest uzależ...

Kontekst ekonomiczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1239

KONTEKST EKONOMICZNY Ekonomizacja edukacji: • Ekonomia zaczyna rządzić kulturą • Przesuwają się granice między pedagogiką I ekonomią Kultura neoliberalna • podłoże: kultura wytwarzana w rezultacie poszerzania logiki działania sfery gospodarczej na wszystkie inne instytucje I przestrzenie życia ...

Kontekst kulturowy edukacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

KONTEKST KULTUROWY Kultura - (XVIIIw.) - jest zw. z odkryciami geograficznymi, Europejczycy zetknęli się z przedst. innych kultur. Ludzie mogą się różnić miedzy sobą, różnice mogą wynikać z odmiennego sposobu, trybu, jakości życia. Początkowo termin kultura był odnoszony do