Wprowadzenie do pedagogiki - strona 2

Kultura konsumpcji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2016

Kultura konsumpcji, 14. 05.13 r. Rozwój kapitalizmu od końca 17 w. początek 18 w. Kiedy produkcja została wyprowadzona ze sfery prywatnej. Rozpoczęcie hodowli. Praca oddzieliła się od życia domowego. Element rozdzielenia produkcji i konsumpcji. Kiedy większość produkcji potrzebnych do przeżycia wyk...

Modele podmiotowości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

Modele podmiotowości: praktyki dyrektywne teorie i praktyki niedyrektywne praktyki o charakterze krytycznym i emancypacyjnym nurt odbierający prawomocność wychowania człowieka przez człowieka Modele podmiotowości można definiować wg różnych dyscyplin (socjologii, psychologii, antropologii). 3 ...

Paradygmaty nauk spolecznych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 6601

PARADYGMATY NAUK SPOŁECZNYCH Śliwerski - paradygmat pedagogiczny usytuowany w ramach nauk społecznych ◦ Paradygmat humanistyczny - przyjmuje założenie o indywidualistycznym znaczeniu faktów społecznych (fakty, zjawiska, procesy społeczne kt...

Pedagogika jako dyscyplina naukowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806

Pedagogika, jako dyscyplina naukowa. Pedagogika przeszła ogromną zmianę, która wiąże się z przełomem metodologicznym od którego mamy do czynienia z takim „pęknięciem”. (ped. Modernistyczna, ped. Pomodernistyczna) Pedagogika modernistyczna. Metoda rozumowania/założenia: dedukcja - konstruowana od...

Różne teorie niedyrektywne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Praktyki niedyrektywne Eksponują ludzką podmiotowość. Sokrateizm- najstarszy kierunek filozoficzny który był istotny dla powstania pedag. niedyrektywnej (inaczej. pajdocentrycznej, humanistycznej). Pojmowanie człowieka jako istoty zdolnej do rozwoju o ile stworzymy jej sprzyjające do rozwoju okolic...

Socjalizacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

SOCJALIZACJA - proces kształtowania się mentalności i postaw ludzi przez grupy społeczne. Na gruncie socjologii klasycznej proces socjalizacji umożliwia nam wyuczenie się, nauczenie się, rozpoznanie wszystkiego tego co wytworzyła dana grupa społeczna po to byśmy mogli efektywnie egzystować, działać...

Strategie funkcjonowania w rzeczywistości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Strategie funkcjonowania w rzeczywistości: - popełnić samobójstwo, wycofać się - wyznaczać nowe znaczenia, np. skinheadzi „White power”, uciekanie do tyłu- „za moich czasów…”, fundamentalizujemy, kolejne wytwarzające się rzeczywistości powoduje ze się od siebie oddalamy, - próba dotarcia do realn...

Teoretyczne sposoby podejścia do kultury - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Teoretyczne sposoby podejścia do kultury 1. ujęcia wartościujące/opisowe- odmienne podejście do kultury; relatywizm- powstaje, gdy nie mamy powodów, by porównać oba te sposoby myślenia o kulturze, • jako dorobku całej ludzkości, ciągle rozwijającej się, ten sposób myślenia o kulturze nieuchronnie ...

Upolitycznienie edukacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Upolitycznienie edukacji polityka- podejścia dla zrozumienia obywatelstwa podejście klasyczne- na podst. demokracji ateńskiej, nauka o dobrym i sprawiedliwym życiu, a tym samym jest to przedłużenie etyki. Sfera praksis- działanie etycz...

Wiedza potoczna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

Cechy wiedzy potocznej : Pole znaczeniowe Obszar wspólny, który pozwala nam komunikować się, a również działać z innymi ludźmi. Komunikacja jest podstawą działania. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tego pola semantycznego. Podpola związane są z tym jaką rolę pełnimy w społeczeństwie.