wiedza potoczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wiedza potoczna - omówienie - strona 1 wiedza potoczna - omówienie - strona 2 wiedza potoczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Cechy wiedzy potocznej : Pole znaczeniowe Obszar wspólny, który pozwala nam komunikować się, a również działać z innymi ludźmi. Komunikacja jest podstawą działania. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tego pola semantycznego. Podpola związane są z tym jaką rolę pełnimy w społeczeństwie. Role płciowe wyznaczają nam nieco odmienne obszary funkcjonowania, role zawodowe również. 1. wszyscy jesteśmy użytkownikami danego pola ma charakter metaforyczny, tak naprawdę my użytkujemy tylko cześć tego pola, tę cześć do której zostaliśmy wsocjalizowani. 2. intersubiektywność - znaczenia, które znajdują się w obrębie tego pola nie mają charakteru ani obiektywnego, ani subiektywnego. To są znaczenia dzielone z innymi, ale nie obiektywne. Dzielone z tymi osobami, które pełnią takie same role społeczne. 3. utylitaryzm - wiedza ma charakter użyteczny, bo powstawała jako mechanizm przetrwania w tym konkretnym środowisku. Aby upolować mamuta - grupa musiała podzielić się rolami, komunikować się i dodatkowo w toku doświadczeń przekazywane były tylko te zachowania, które zachowały się skuteczne. 4. zorganizowanie jej wokół ”tu i teraz mojego ciała”. Metafora, która wyraża aktualność i konkretność tej wiedzy. Dotyczy ona w istocie przetrwania ciała, czyli zaspokojenia tych potrzeb, które mają charakter elementarny. 5. uszeregowanie wiedzy potocznej na sfery zrutynizowane i sfery nowe. Sfera zrutynizowana to czynności, które są mechanicznie, nawykowo wciąż i wciąż powtarzane, wykonywane i w pewnym momencie mamy wrażenie jakby nas mózg w ogóle w nich nie uczestniczył (czy wyłączyłam żelazko?). Mechanizm rutynizowania jest potrzebny do tego, aby się lepiej żyło. Sfery zrutynizowane pozwalają nam uporządkować świat i sprawnie w nim działać.
Sfera nowa - sytuacja jest nowa, kiedy nasza uwaga jest wyostrzona, kiedy zwracamy uwagę na otoczenie i mamy napiętą uwagę (np. pierwszy dzień na studiach) .
6. Na terenie wiedzy potocznej informacje są porządkowane w tak zwane schematy typizujące - typy tworzone na podstawie zewnętrznych, łatwo obserwowalnych cech, właściwości zjawisk. Wiele takich schematów jest wytwarzanych na gruncie wiedzy potocznej np.: blondynki są głupie. Nauka ma jasną, precyzyjną drogę do udowadniania wiedzy, trzeba zatem zrobić badania, nauka potoczna zaś nie domaga się dowodów, nikt tego nie bada. 7. obiektywizacje cudzej subiektywności - obiekty stworzone przez człowieka są powoływane do znaczenia, nie mają gotowego znaczenia (krzesło służy do siedzenia, wiemy to dzięki doświadczeniu. Dziecko, które ma rok zakłada na głowę nocnik, bo ten przedmiot jeszcze nie został powołany do znaczenia, jest niczym). Jesteśmy uczestnikami wspólnego świata znaczeń, te znaczenia są do nas przyswajanie nie tylko w efekcie doświadczenia, ale również w efekcie reprodukcji (przystanek jest zdewastowany - na pewno zrobili to chuliganie.. a czy widziałaś kiedyś chuliganów niszczących przystanek? No właśnie..) . To ludzie pozostawiają po co sobie w przestrzeni społecznej ślady, które my identyfikujemy.

(…)

… traci podstawę jeżeli uświadomimy sobie, że mamy do czynienia nie tylko z wiedzą naukową i potoczną, ale z wieloma innymi rodzajami wiedzy np. wiedza filozoficzna (nie ma doktryny naukowej np. hermeneutyka). = spór między wiedzą naukową i potoczną nie ma sensu, bo mamy jeszcze inne rodzaje wiedzy. Teza Schelera to potężny gmach dla powstania socjologii wiedzy, który jest bardzo znaczący dla pedagogiki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz