pedagogika jako dyscyplina naukowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pedagogika jako dyscyplina naukowa - omówienie - strona 1 pedagogika jako dyscyplina naukowa - omówienie - strona 2 pedagogika jako dyscyplina naukowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Pedagogika, jako dyscyplina naukowa.
Pedagogika przeszła ogromną zmianę, która wiąże się z przełomem metodologicznym od którego mamy do czynienia z takim „pęknięciem”. (ped. Modernistyczna, ped. Pomodernistyczna)
Pedagogika modernistyczna.
Metoda rozumowania/założenia:
dedukcja - konstruowana od ogółu do szczegółu. Teoria dedukcyjno-analityczna - system dedukcyjny budujemy od podstawowej tezy, bazy indukcja - rozumowanie od szczegółu do ogółu. Dokładniej - gromadzenie doświadczeń (im więcej powtórzeń, tym większa pewność; W warunkach takich a takich, zdarza się to a to)
Pedagogika wykorzystuje indukcyjną metodę rozumowania = teorię empiryczno-indukcyjną. Systemy niezawodne, ale wysoce prawdopodobne. Skąd to wynika, że pedagogika ma się posługiwać tymi samymi metodami rozumowania co inne dyscypliny? Odp. Ze starego modelu jednorodności nauki Newtona . Używamy metafory drzewa. Korzenie = metafizyka, pień = fizyka, gałęzie = poszczególne dyscypliny naukowe. Jeżeli nauka ma stanowić jedność to jedną z gałązek jest pedagogika, jako stosunkowo młoda dyscyplina naukowa. Przynależąca do tego samego drzewa, pedagogika, powinna cechować się pewnymi właściwościami, jedną z tych właściwości jest metoda rozumowania. Ta tradycja myślenia o nauce zrodziła pedagogikę modernistyczną.
Strategie metodologiczne - jak należy postępować, żeby skonstruować wiedzę?
Punktem wyjścia dla analiz metodologii pedagogicznej jest filozofia: RACJONALIZM
EMPIRYZM
POZYTYWIZM,
JAKIE ZAŁOŻENIA DETERMINUJĄ TAKI, A NIE INNY STYL POZNANIA :
Ontologiczne założenie o obiektywizmie świata - przyjmujemy kartezjańską wersję myślenia o poznaniu. (teoria reprezentacji)
Proces zachodzący w pewnej relacji
PODMIOT (DYSTANS)PRZEDMIOT
Ten kto bada To co badamy
Świat który badamy istnieje niezależnie od nas - krzesło jest, bo jest. Epistemologia - adekwatność poznania. Zakładamy, że krzesło istnieje niezależnie od nas, ale możemy je jeszcze poznać takie jakie jest. To co się tworzy w umyśle, jest takie samo jak poznawana rzeczywistość. Procedura (=metoda badań)- jej celem jest dojście do adekwatnej wiedzy o świecie (badamy to co policzalne i mierzalne). Procedura jest po to, aby osiągnąć jednolity rezultat. Punktem wyjścia każdego badania jest problem badawczy(pytanie). Metodologia ilościowa pozwala badać tylko i wyłącznie zależności między zjawiskami. Np. pytanie : jakie są przyczyny niedostosowania społecznego ? Hipoteza (przypuszczalna odp.) : przyczyną niedostosowania społ. jest dysfunkcja rodziny.


(…)

… (produkt życia społecznego). Metodologia jakościowa sięga do dwóch teorii filozoficznych i jednej socjologicznej :
Filo - fenomenologii E. Husserla, Filo - hermeneutyki M. Heideggera,
Kategoria bycia, zastępuje kategorie bytu. Nie jesteśmy na zewnątrz świata i nie możemy go z jakieś meta pozycji poznawać , jesteśmy jego częścią. Poznanie nie ma charakteru indywidualistycznego, ja jestem elementem dużego świata poznawanego. Rozumienie ma charakter dziejowy (koło hermeneutyczne - poznanie nie ma charakteru przyczynowo skutkowy). Poznanie - proces interakcji miedzy światem, a nami.
Badanie = tworzenie interpretacji, tego co mówią nam inni. Można badać znaczenia i wspólne konteksty ich wytwarzania.
Socjo - interakcjonizm symboliczny Blummera
One dostarczają podstaw ontologicznych, epistemologicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz