Diagnoza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza-opracowanie - strona 1 Diagnoza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Co to jest diagnoza? 1. Diagnoza
- grek. diagnozis - rozróżnienie, osądzanie
- czynność złożona, stawiana na podstawie zewnętrznych objawów wnioskująca o wewnętrznym stanie człowieka (z uwzględnieniem środowiska życia, grup społecznych)
- wymaga przeprowadzenia badań wg pewnych kryteriów, które ułatwiają rozpoznanie
- wywodzi się z medycyny (rozpoznanie choroby na podstawie analizy objawów)
+ 1. kierunek ewolucji diagnozy: medycyna - inne dyscypliny (pedagogika, psychologia, poradnictwo, ekonomia, prawo)
- jest podstawą do planowania działań
- opiera się na 3 żródłach poznania
+ doświadczenie - gromadzenie danych empirycznych
+ rozumowanie - przeprowadzanie pewnych operacji myślowych (różnicowanie, sprawdzanie hipotez, wyjaśnianie)
+ intuicja - skrócony sposób rozumowania
- na początku służyła jedynie do poznawania zjawisk patologicznych
+ 2. kierunek ewolucji diagnozy: stany patologiczne - normalność
2. Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia diagnozy
a) zakres wąski
Wszelkie rozpoznawanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości
b) zakres szeroki
Wszelkie rozpoznawanie jakiegoś stanu rzeczy poprzez zaliczenie go do znanego typu lub gatunku poprzez przyczynowe i celowościowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju
Elementy etapów:
- opis diagnostyczny
- ocena diagnostyczna - etap najważniejszy (wielokierunkowy) - konkluzja
5 kierunków oceny diagnostycznej
- diagnoza przyporządkowująca do klasy lub typu
- ocena genetyczna
- ocena znaczenia
- ocena fazy
- ocena prognostyczna (prognoza)
3. Diagnostyka
- grek. diagnostike techne - sztuka odróżniania, stawiania diagnozy, osądzania
-dyscyplina zajmująca się metodami trafnego i rzetelnego diagnozowania
- metoda rozpoznawania określonych stanów rzeczy
- ulokowanie wśród innych dyscyplin
+ dwa rodzaje metodyk w naukach o wychowaniu
opis rzeczywistości badawczej metodyka badania uogólniającego (metodologia - ogólne prawa naukowe)
metodyka badania uszczegółowiającego (diagnostyka - konkretne informacje o określonych zjawiskach)
przekształcanie rzeczywistości
metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
metodyka pracy z grupą metodyka oddziaływań na społeczności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz