Diagnostyka pedagogiczna

note /search

Ankieta i wywiad

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 5173

ANKIETA I WYWIAD Respondent - osoba, która udziela nam odpowiedzi na pytania Wywiadowca - osoba, która przeprowadza wywiad Ankieta - polega na zadawaniu respondentowi pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemne. Przeprowadzone w ten sposób...

Hanna Hamer

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1981

HANNA HAMER Kompetencja psychologiczne nauczyciela według HANNY HAMER: pozytywne nastawienie do ludzi umiejętność unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się ludzi umiejętność porozumiewania się w ogóle, z uczniami w szczególności umiejętność motywowania uczniów do nauki umieję...

Metoda indywidualnych przypadków

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 8645

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Ujęcie pedagogiczne: Metoda indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie i rozpowszechnionych w latach dwudziestych naszego wieku. Działalność opiekuńcza wyrastając z ram

Metoda socjometrii w diagnozie pedagogicznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 6608

METODA SOCJOMETRII W DIAGNOZIE PEDAGOGICZNEJ Socjometria jest to metoda badawcza, która została wprowadzona w 1934 roku przez J. L. MORENO do pomiaru stosunków sympatii (przyciągania) i antypatii (odpychania) w różnych grupach społecznych. Ter...

Obserwacja w diagnozie pedagogicznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 8337

OBSERWACJA W DIAGNOZIE PEDAGOGICZNEJ Obserwacja jest to metoda badania naukowego polegająca na planowym, zamierzonym i systematycznym spostrzeganiu faktów. Jej przedmiotem są działania i zachowania sytuacyjne. Metoda obserwacji pozwala zebrać dane, sformułować hipotezę, a potem poddać weryfikacji e...

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ALKOHOLIKÓW Fałszywe role pełnione przez dzieci w rodzinie alkoholowej: Bohater rodziny: klasy 1 - 3 : wpatrzony w nauczyciela, poucza inne dzieci. poważny klasy 4 - 6 : wzorowy uczeń, przewodniczący klasy, „wieczny dyżurny”, donosi nauczycielowi na niegrzeczne dziec...

Rodzaje testów i zasady ich zastosowania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1771

RODZAJE TESTÓW I ZASADY ICH ZASTOSOWANIA Testy w diagnozie pedagogicznej: Testy to narzędzie pomiaru kompetencji motorycznych, percepcyjnych i umysłowych. Wynikiem testowania jest zbiór poprawnych lub niepoprawnych rozwiązań zadań testowych. Dzięki specjalnej procedurze doboru zadań zbiór ten można...

Niemierko,ocenianie, pomiar

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Diagnostyka pedagogiczna i doradztwo wychowawcze Literatura *Deptuła M. (red.) „Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej” Bydgoszcz 2006 *Lisowska E. „Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną” Kielce 2008 *Górniewicz E. „Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci” ...

Błędy diagnosty wg A. Kempińskiego-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4977

błędy diagnosty wg A. Kempińskiego a) błąd postawy/błąd podmiotu do przedmiotu/błąd dominacji - brak uwzględnienia perspektywy badanego - przedmiotowe traktowanie diagnozowanego b) błąd maski - diagnosta zasłanie się swoją rolą, co ogranicza pole poznania badanego - diagnosta nie jest człowiek...

Diagnoza-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1855

Co to jest diagnoza? 1. Diagnoza - grek. diagnozis - rozróżnienie, osądzanie - czynność złożona, stawiana na podstawie zewnętrznych objawów wnioskująca o wewnętrznym stanie człowieka (z uwzględnieniem środowiska życia, grup społecznych) - wymaga przeprowadzenia badań wg pewnych kryteriów, które u...