Diagnostyka pedagogiczna - strona 2

note /search

Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2079

Etapy diagnozy pedagogicznej 1. Opis diagnostyczny - zbieranie danych empirycznych i faktów, materiału diagnostycznego w taki sposób, żeby ów materiał zawierał pełen zestaw faktów odnoszących się do diagnozy + wiele sposobów gromadzenia informacji (wywiad, obserwacja,

Rodzaje osobowości-opracowanie - Osobowość antyspołeczna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA A). Utrzymujący się wzorzec braku poszanowania i pogwałcenia praw innych ludzi, pojawiający się po 15 r.ż, przejawiający się minimum 3 z następujących kryteriów: 1. niezdolność do podporządkowania się normom społecznym, przejawia się zachowaniami stanowiącymi podstawy do ares...

Uwarunkowania dotyczące realizowania diagnozy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1771

Uwarunkowania dotyczące realizowania diagnozy - proces realizowania diagnozy jest trudny, ponieważ występuje w sytuacji niepewności obu stron oraz dotyczy człowieka - występują specyficzne relacje między diagnostą oraz diagnozowanym oparta na komunikacji, przekazywanie informacji drażliwych dla o...

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

ANAMNEZA (ang. anamnesis, fr. anamnese, niem. Anamnese). Określenie oznacza wy­wiad poprzedzający badanie pacjenta, dotyczący jego dolegliwości, zaburzeń, upośledze­nia lub też choroby; wywiad umożliwiający rozpoznanie zaburzenia bądź choroby, ob...

Diagnostyka różnicowania duszności i bólów w klatce piersiowej.

 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2905

Diagnostyka różnicowania duszności i bólów w klatce piersiowej. Choroby objawiające się dyskomfortem w klatce piersiowej: Przyczyny sercowe: - choroba wieńcowa serca - zwężenie zastawki aortalnej - kardiomiopatia przerostowa - zapalenie osierdzia Przyczyny naczyniowe: - rozwarstwienie aorty - zato...

Diagnostyka pedagogiczna - etapy, rodzaje, typy

 • Uniwersytet Opolski
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6811

wykłady:) Wykład 2 28.02.2011Schemat poznania diagnostycznego Ziemskiegoa)rozumowanieb)doświadczenieProcesy intuicja(heureza)-dane z doświadczenia (zbiór cech dot. Pewnego stanu rzeczy ) pojęcie typów gatunków Uzasadnienie i rozumowanie -różnicujące -wyłączające Intuicja wg Ziemskiego- przeczucie, ...