Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie - strona 1 Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie - strona 2 Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy diagnozy pedagogicznej
1. Opis diagnostyczny
- zbieranie danych empirycznych i faktów, materiału diagnostycznego w taki sposób, żeby ów
materiał zawierał pełen zestaw faktów odnoszących się do diagnozy
+ wiele sposobów gromadzenia informacji (wywiad, obserwacja, monografia) weryfikuje materiał diagnostyczny - zadaniem opisu są sądy o bezpośrednio dających się obserwować zjawiskach (tak zwanych zdaniach obserwacyjnych, protokolarnych lub bazowych), które są podstawą wszelkich teorii empirycznych
+ wyjaśnia postawione hipotezy diagnostyczne
- cechy opisu
+ wyczerpujący
+ jasny
+ prezentujący interesujący nas stan rzeczy w sposób uporządkowany
+ wyrażonych w kategoriach empirycznych (wieloaspektowa obserwacja obiektu, indywidualne uwarunkowania, kręgi środowiska, przebieg kariery szkolnej)
+ zapis wydarzeń, bez naszych spostrzeżeń
+ selektywny - dobór faktów musi być uzasadniony
+ planowy - sporządzany na podstawie narzędzi bądź dyspozycji
+ pozbawiony sądów wartościujących - tylko zdarzenia rejestrujących fakty
- etap ten jest podstawą do realizowania oceny diagnostycznej
- zmierza do tego, abyśmy poznali zarówno negatywne jak i pozytywne aspekty badanego obiektu
2. Ocena diagnostyczna
- odnosi się do różnych aspektów ocen cząstkowych
- 5 kierunków oceny diagnostycznej
a) ocena przyporządkowująca - identyfikacja interesującego nas zagadnienia do pewnego obszaru zagadnień
ocena klasyfikacyjna
- wstępne określenie badanego stanu rzeczy
- znaczenie mają cechy stałe, specyficzne, istotne
- metoda polega na znalezieniu w badanym przedmiocie cechy stałej, specyficznej dla danej klasy (przedmiot A posiada cechę stałą s charakterystyczną dla klasy K, gdzie występuje ta cecha) - As - Ks
- dokonując różnicowania klas należy pamiętać o:
wyodrębnieniu wszystkich możliwych klas (pełność zupełności wyliczenia)
ustaleniu największego podobieństwa cech badanego przedmiotu z daną klasą
pewności, że w diagnozowanym przedmiocie nie występują cechy, które wyłącza z klasy, do której chcemy zaliczyć przedmiot
informacji, że występują cechy w przedmiocie, które eliminują go z pozostałych, nieprzyporządkowanych klas
- klasy mogą być podzielone przed badaniem ( a priori) lub po badaniu (expost) - aby klasyfikacje były poprawne muszą być wyczerpujące (każdy z przedmiotów musi należeć do jednej z wyróżnionych klas) oraz rozłączne (żaden przedmiot nie może należeć do więcej niż jednej klasy)


(…)


- wyjaśnienie funkcjonalne śledzenie kształtu, formy zadań, cech danego obiektu
wyodrębnienie zdarzeń, które były przyczynami owych zmian i ukazanie ich przyczynowej roli w zmianach
ciąg zmieniających się przyczyn i skutków (wyjaśnienie kauzalne) - oczekiwane dojście do pierwotnej przyczyny, ustalenie ciągu przyczynowo-skutkowego (tok rozumowania redukcyjnego - przechodzenie od skutków do przyczyn)
- przyczyna…
… w pewnym przedziale działania, którym jest całość ze względu na którą rozpatrujemy dany problem. d) ocena fazy
- dotyczy zjawisk, które rozwijają się dynamicznie (np. uzależnienie od alkoholu, niepowodzenia szkolne)
- pozwala poznać na jakim etapie jest interesujący nas proces
- aby ustalić fazę należ znać pewne prawidłowości przechodzenia z etapu do etapu (są to z reguły prawidłowości typowe, choć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz