Wykład - Identyfikacja kryminalistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Identyfikacja kryminalistyczna - strona 1 Wykład - Identyfikacja kryminalistyczna - strona 2

Fragment notatki:

Identyfikacja kryminalistyczna
Przed przystąpieniem do omówienia możliwości procesowego wykorzystania śladów i innych dowodów rzeczowych zabezpieczonych w związku z zaistniałym zdarzeniem o cechach przestępstwa warto poznać pojęcie identyfikacji kryminalistycznej jej cele i rodzaje.
Identyfikacja to stwierdzenie identyczności, tożsamości bądź ścisłe określenie pochodzenia. Natomiast identyfikacja kryminalistyczna osoby, rzeczy lub substancji fizycznej to wykazanie tożsamości cech charakterystycznych śladu lub innego dowodu rzeczowego z cechami wzorca pobranego od podejrzanego, pochodzącego od typowanej rzeczy lub grupy przedmiotów bądź substancji tej samej klasy (rodzaju, gatunku), Celem identyfikacji (wg B.Hołysta) może być:
ustalenie osoby lub rzeczy, która pozostawiła dany ślad,
rozpoznanie substancji lub przedmiotu, które tworzą dany ślad, (czym jest dana substancja lub co to jest , jaki to produkt)
ustalenie, że poszczególne części (fragmenty, odpryski) tworzyły uprzednio (przed ich rozdzieleniem) jedną całość.
Cechą jest element odróżniający lub charakteryzujący pod jakimś względem osoby, przedmioty lub substancje, ich czynności i stany oraz procesy lub zjawiska zachodzące w otaczającej rzeczywistości. W badaniach identyfikacyjnych wyróżnia się również tzw:
- cechy swoiste (grupowe) - to cechy przysługujące wszystkim przedmiotom danego rodzaju i tylko im,
- cechy diagnostyczne (indywidualne) - to cechy określające własności szczególne, ułatwiające rozpoznanie przedmiotów danego rodzaju wśród innych, natomiast między nimi można wyróżnić cechę lub zespół cech, które charakteryzować mogą jeden i tylko jeden przedmiot (np. charakterystyczny ślad ześlizgu krawędzi narzędzia).
Wzorcem mogą być celowo uzyskane ślady porównawcze lub „próbki” pobrane od osób, z rzeczy i substancji, które porównuje się ze śladami zabezpieczonymi na miejscu zdarzenia w celu stwierdzenia ich identyczności lub odmienności.
W przypadku możliwości przyporządkowania cechom diagnostycznym odpowiednich cech materiału pochodzącego od osoby (podejrzanego) lub zabezpieczonego w sprawie przedmiotu dokonuje się identyfikacji indywidualnej. Natomiast, kiedy wskazane cechy tego warunku nie spełniają, bowiem stwierdza się głównie obecność cech swoistych, to na ich podstawie można wyznaczyć jedynie klasę (rodzaj, gatunek) przedmiotów, z których każdy mógł badany ślad pozostawić, dokonuje się wówczas identyfikacji grupowej.
Identyfikacja osoby - polega na wykazaniu tożsamości osoby podejrzanej z osobą, która pozostawiła ślady na miejscu zdarzenia (ślady substancjalne, fizyczne lub pamięciowe). Ta identyfikacja może być

(…)

… na wykazaniu tożsamości osoby podejrzanej z osobą, która pozostawiła ślady na miejscu zdarzenia (ślady substancjalne, fizyczne lub pamięciowe). Ta identyfikacja może być indywidualna, kiedy identyfikuje się konkretną osobę lub grupowa, kiedy określi się jedynie pewne cechy właściwe istocie ludzkiej (np. płeć, kolor włosów, wzrost). Podobnie jest z identyfikacją przedmiotu (substancji lub rzeczy), która polega…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz