Kryminalistyka

note /search

Obalanie mitów, etapy kryminalistyki, ślad kryminalistyczny, techniki ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Kryminalistyka
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 8498

dr hab. Bogusław Sygit. Składa się z 11 stron i porusza następujące zagadnienia: obalanie mitów, miejsce kryminalistyki, etapy kryminalistyki, ślad kryminalistyczny, daktyloskopia, biologia kryminalistyczna, techniki kryminalistyczne, analiza mtDNA, ocena dowodów, zagadnienia związane z zabójstwami...

Wykład - Okazanie osób i rzeczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

OKAZANIE OSÓB I RZECZY. Okazanie jest czynnością służącą wydobyciu śladów pamięciowych. Jest to szczególna forma przesłuchania. Przedmiotem okazania może być osoba, zwłoki, rzecz. Okazania zwłok dokonuje się na sali sekcyjnej, w kostnicy. Najczęś...

Kryminalistyka - zagadnienia

 • Kryminalistyka
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8295

Dokument ma 41 stron i zawiera opracowane zagadnienia min. takie jak: zakres i przedmiot kryminalistyki, różnice w definicji Hołysta i Hanauska, związki kryminalistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, źródła kryminalistyki, przedmiot studiów kryminalistyki, zastosowanie kryminalistyki, funkcja roz...

Kryminalistyka - materiały, prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kryminalistyka
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 6167

Dokument ma 26 stron i zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: historia kryminalistyki, działy kryminalistyki, funkcje kryminalistyki, czynności operacyjno - rozpoznawcze, wywiad policyjny, obserwacja, inwigilacja, kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, źródła informacji o przestępstwi...

Kryminalistyka - kierunki działań

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Kryminalistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2198

Przedmiot realizowany jest w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W notatce poruszono m.in. takie zagadnienia jak: definicja kryminalistyki; główne kierunki działań kryminalistycznych; taktyka, technika i strategia; identy...

Kryminalistyka ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Kryminalistyka
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4263

in.: kierunki, funkcje działu kryminalistyki, kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zasady i metody przeprowadzenia oględzin, stadia oględzin, policja a prokurator, formy, metody pracy operacyjnej, przetwarzanie kartoteki danych. Kryminalistyka- nauka o takty...

Europejski nakaz aresztowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kryminalistyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3969

Znajdziemy tutaj krótkie streszczenie historii, opis instytucji oraz ich funkcjonowanie. Rozwinięte zostały tematy zastosowania ENA oraz działanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim. Porównano także list gończy oraz europejski ...

Wykład - Historia życia kilku z prekursorów kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Historia życia kilku z prekursorów kryminalistyki Reguły i miary, według których historia wybiera swoich pionierów i bohaterów, należą do jej wielkich tajemnic. Kiedy w 1879 wybrała Alfonsa Bertillona, aby zapoczątkował nową erę kryminalist...

Wykład - ślad lądowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

ŚLAD DOWODOWY. Ślad to wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany, np. ślady ukrycia jakiejś rzeczy. Śladem jest każda pozostałość, resztki świadczące, że miało miejsce ja...

Wykłas - ślady i ich podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

ŚLADY I ICH PODZIAŁ. Ślady to wszelkie dające się ustalić w danym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany. Ślady są następstwami pewnych zachowań, zaszłych faktów i zjawisk, wykazują z nimi powiązanie prz...