Kryminalistyka - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 7889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryminalistyka - zagadnienia - strona 1 Kryminalistyka - zagadnienia - strona 2 Kryminalistyka - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 41 stron i zawiera opracowane zagadnienia min. takie jak: zakres i przedmiot kryminalistyki, różnice w definicji Hołysta i Hanauska, związki kryminalistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, źródła kryminalistyki, przedmiot studiów kryminalistyki, zastosowanie kryminalistyki, funkcja rozpoznawcza kryminalistyki, funkcja wykrywcza kryminalistyki. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: funkcja dowodowa, funkcja zapobiegawcza kryminalistyki, reguła siedmiu złotych pytań, współczesna przestępczość, źródło dowodowe, środek dowodowy. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: źródła pierwszych informacji, źródła zewnętrzne pierwszych informacji, źródła wewnętrzne pierwszych informacji, ślady i ich podział, oględziny miejsca, etapy oględzin, skład grupy oględzinowej, oględziny osób, oględziny ciała, oględziny zwłok, sekcja zwłok, wizja lokalna, wskazanie miejsca, penetracja terenu. Ponadto, plik traktuje na tematy takie jak: oględziny rzeczy, psychologia kryminalistyczna, etapy formowania się zeznań i wyjaśnień, wrażenia, spostrzeganie, zapamiętanie, odtworzenie, taktyka przesłuchania świadka, taktyka przesłuchania dzieci i osób w podeszłym wieku, taktyka odbierania wyjaśnień od podejrzanego, okazanie osób i rzeczy, pojęcie identyfikacji. Plik zawiera także wyjaśnienie zagadnień takich jak: identyfikacja grupowa, identyfikacja indywidualna, ślad dowodowy, ślad porównawczy, biegły, konsultant, specjalista, daktyloskopia, cheiroskopia, podoskopia, poroskopia, wzory linii papilarnych, trzy prawa F. Galtona, minucje, badania cheiloskopijne, badania rękawiczek, mechanoskopia. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: identyfikacja samochodu, identyfikacja broni na podstawie łuski, identyfikacja broni na podstawie pocisku, badania biologiczne, modus operandi, sprawdzanie alibi, pościg, poszukiwania, zatrzymanie, rodzaje szkiców, profilaktyka kriminalistyczna.Notatka odpowiada również na pytania: kim był Hans Gross i jakie było znaczące dla kryminalistyki dzieło, co oznaczają określenia,że kryminalistyka jest dyscypliną stosowaną, kompleksową, empiryczną, co to są oględziny, jaki jest ich cel, na czym polega przygotowanie do oględzin, na czym polega zabezpieczenie miejsca oględzin, co to jest broń palna, jakie są metody badania pisma odręcznego. Ponadto, notatka zawiera informacje na temat: jakie są metody badania pisma maszynowego i typograficznego, co to jest traseologia, co to jest ichnogram, co to jest antropometria, jakie są metody antropologiczno - antropometryczne, co to są mikroślady, co to jest fonoskopia, co to jest termoskopia, na czym polega rozpoznawanie fotomontażu, co to są badania osmologiczne, co to jest eksperyment, co to jest przeszukanie, czynności operacyjno rozpoznawcze.

KRYMINALISTYKA
1.ZAKRES I PRZEDMIOT KRYMINALISTYKI.
Tadeusz Hanausek definiuje kryminalistykę jako naukę o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku pomiędzy osobami i zdarzeniami, a także zapobiegania przestępstwom i innym niekorzystnym, lecz prawnie relewantnym zjawiskom. Nauka ta zajmuje się również strategią przewidywania i przyszłego rozpoznawania oraz zwalczania tych zjawisk, zwłaszcza przez zapobieganie ich powstaniu i rozwojowi. Dodaje on również, że obejmuje ona również trzy podstawowe działy : taktykę, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz