Wykład - śledcze badanie miejsca zdarzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - śledcze badanie miejsca zdarzenia - strona 1 Wykład - śledcze badanie miejsca zdarzenia - strona 2

Fragment notatki:

Śledcze badanie miejsca zdarzenia Współczesna kryminalistyka jest dyscypliną kompleksową. W dalszym ciągu korzysta z osiągnięć i metod innych dyscyplin naukowych, stosując je wprost, bądź adaptując do swoich potrzeb, albo na ich podstawie wypracowuje metody własne. Nie zmienił się także do dziś zasadniczy cel kryminalistyki, jakim jest:
opracowywanie skutecznych metod wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz metod gromadzenia przeciwko nim dowodów winy na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Działalność ta polega m.in. na identyfikacji sprawcy przestępstwa z podejrzanym na podstawie śladów, jakie pozostawił on po sobie lub jakie wyniósł na sobie z miejsca zdarzenia. Praktyka pracy śledczej wskazuje, że tam, gdzie dokonano przestępstwa, istnieją zawsze poza ofiarą przestępstwa i przestępcą liczni „niemi świadkowie” - ślady, wszelkie przedmioty - dowody rzeczowe pozostające w jakimś związku z czynem, sprawcą czynu lub jego ofiarą lub spowodowane czynem przestępnym zmiany w świecie zewnętrznym . Mogą one, przy odpowiedniej wiedzy i uwadze prowadzącego śledztwo, wnieść dużą jasność w najbardziej pogmatwaną sprawę Stąd metodyka postępowania i sposób działania na miejscu zdarzenia przedstawicieli organów ścigania oraz czynności podjęte wobec podejrzanego w celu pozyskania takich śladów należy do jednych z najbardziej istotnych czynności procesowych. Nazywa się je odpowiednio oględzinami miejsca, rzeczy lub osoby (art. 207 i 208 kpk oraz sposób ich dokumentowania art. 143,147,148,150 kpk) czyli „zbadaniem w określonym celu”.
Najbardziej złożoną formą oględzin są oględziny miejsca - to czynność, która polega na bezpośrednim poznaniu zmysłowym wycinka przestrzeni lub pomieszczenia.
Poznanie zmysłowe to przede wszystkim poznanie wzrokowe, jednak przy oględzinach miejsca mogą być wykorzystane także i inne zmysły ludzkie (dotyk, powonienie, słuch).
Oględziny miejsca dokonywane są w pierwszej fazie postępowania przygotowawczego - często jeszcze na etapie czynności sprawdzających lub też po wszczęciu postępowania przygotowawczego. W tym okresie organ procesowy posiada zwykle bardzo ograniczoną wiedzę o przestępstwie i podstawowym celem jego działań jest uzyskanie jak największej ilości informacji o istocie zdarzenia oraz zabezpieczenie rzeczowych źródeł dowodowych dla potrzeb postępowania. Jest to czynność wymagająca, poza niezbędnymi dużymi kwalifikacjami, wyjątkowej dokładności i sumienności. Należy zaznaczyć, że nie ma tu z reguły możliwości powtórzenia bądź uzupełnienia wykonanych czynności. Wszystko pominięte w oględzinach i nie zauważone przepada i zniekształca odtwarzany obraz zaistniałego zdarzenia. Bardzo ważnym parametrem jest również czas, jaki upłynął od popełnienia przestępstwa. Najcenniejsze są pierwsze godziny poszukiwań, i w tej dziedzinie im bardziej czas upływa , tym bardziej niknie „prawda”.

(…)

…, przeprowadzenie eksperymentów procesowych itp.,
operacyjne - wywiad, zasadzki, organizacja poufnych źródeł informacji itp.,
i inne - działania blokujące, zaporowe, pościg, użycie psów tropiących, penetracja terenu, zabezpieczenie miejsca itp.
Oględziny jako składowa badania miejsca zdarzenia to czynność procesowa, w trakcie której organ prowadzący je po szczegółowym zapoznaniu się z ich przedmiotem (miejsce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz