Kryminalistyka - strona 2

Wykład - ślady w rozumieniu kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

ślady w rozumieniu kryminalistyki są to : wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie (np. włamanie, zabójstwo, wypadek), albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany (np. ślady ucieczki, ślady ukrycia łupu itp). ...

Wykład - śledcze badanie miejsca zdarzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Śledcze badanie miejsca zdarzenia Współczesna kryminalistyka jest dyscypliną kompleksową. W dalszym ciągu korzysta z osiągnięć i metod innych dyscyplin naukowych, stosując je wprost, bądź adaptując do swoich potrzeb, albo na ich podstawie wypracowuje metody własne. Nie zmienił się także do dziś zasa...

Wykład - źródła pierwszych informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002

WYMIEŃ I OMÓW Ź RÓDŁA PIERWSZYCH INFORMACJI. Źródłem takim jest sama informacja przez, którą rozumie się wszelkie dane o zewnętrznym świecie, uzyskane przez bezpośrednie poznanie zmysłowe lub przez podawany przez inną osobę opis jakiegoś stanu , rzeczy lub zjawiska. Źródła pierwszych informacji to: ...

Wykład - źródło dowodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

ŹRÓDŁO DOWODOWE , A ŚRODEK DOWODOWY. Źródło dowodowe to podmiot wypowiedzi mającej znaczenie dowodowe lub przedmiot szeroko pojętych oględzin dostarczających wiadomości mających znaczenie dowodowe. Środki dowodowe to intelektualne treści stanowiące wiedzę organu procesowego o faktach dowodowych, po...

Wykład - środki i sposoby dokumentowania czynności oraz badań kryminal...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Środki i sposoby dokumentowania czynności oraz badań kryminalistycznych. Podejmowane czynności i badania oraz ich wyniki powinny zostać w odpowiedni sposób utrwalone. Zgodnie z art. 143 KPK jest konieczne spisanie protokołu przy wykonywaniu takich czynności jak m.in. przyjęciu ustnego zawiadomienia ...

Wykład - źródła dowodowe a źródła informacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Źródła dowodowe a źródła informacyjne, dowody a informacje Przez źródło dowodowe rozumie się osobę lub rzecz, które dostarczają środków dowodowych. Źródłami dowodowymi są: -oskarżony -świadek -biegły -dokument -dowód rzeczowy -eksperyment procesowy Dowód- W procesie karnym nazwą „dowód” obe...

Wykład - Antropometria i jej zastosowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3458

Antropometria i jej zastosowanie. Jedną z podstawowych metod badawczych antropologa, zajmującą się pomiarami i opisem cech, charakteryzujących budowę ludzkiego ciała, jest antropometria Metoda ta wykorzystywana jest w takich dziedzinach nauki...

Wykład - Badania emocji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Badania emocji. Z punktu widzenia kryminalistyki szczególnie istotne są procesy poznawcze człowieka, dzięki którym uzyskuje on wiedzę o ota­czającym go świecie poprzez wrażenia, spostrzeżenia i myśli. Po­znanie nie polega jednak tylko na bi...

Wykład - Badania osmologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Badania osmologiczne- przydatność i wartość dowodowa. Dział kryminologii zwany osmologią, odorologią czy też olfaktroniką zajmuje się badaniem i analizowaniem śladów zapachowych. Do identyfikacji człowieka na podstawie pozostawionego przez nie...

Wykład - Biegły sądowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Biegły. Biegły jest osobowym źródłem dowodowym, posiadającym wiadomości specjalne niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Kryminalistyka stawia jednak pewne szersze wymagania, oczekując by taka osoba, oprócz odpowiedniej wiedzy z określonej dzi...