Wykład - Antropometria i jej zastosowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Antropometria i jej zastosowanie - strona 1

Fragment notatki:

Antropometria i jej zastosowanie. Jedną z podstawowych metod badawczych antropologa, zajmującą się pomiarami i opisem cech, charakteryzujących budowę ludzkiego ciała, jest antropometria Metoda ta wykorzystywana jest w takich dziedzinach nauki jak anatomia, nauki medyczne, wychowanie fizyczne czy ergono­mia Do listy tej dołączyć należy również kryminalistykę, gdzie wspo­mniana metoda tworzy odrębny dział techniki kryminalistycznej określa­ny mianem antropometrii kryminalistycznej. Za twórcę antropometrii kryminalistycznej uważa się Francuza Alphonsa Bertillona Ten wybitny praktyk i teoretyk kryminalistyki wykazał konieczność oparcia badań, zmierzających do ustalenia tożsamości człowieka, na metodach naukowych .Dostosowując osiągnięcia antropometrii do potrzeb kryminalistyki, opracował i zastosował we Francji w 1882 r antropometryczną kartotekę rejestracyjną (registraturę), opartą na pomiarach ludzkiego ciała Tworząc swój system rozpoznawczy Bertillon oparł się na następujących założe­niach 1) po 20 roku życia wymiary kośćca ludzkiego me ulegają zmianie, 2) prawdopodobieństwo znalezienia dwóch osób, które miałyby takie same wy miary kilkunastu zewnętrznych części ciała jest znikome, 3) precyzyjne mierzenie osób me nastręcza trudności Alphonse Bertillon mierzył następujące części ciała wzrost w pozycji stojącej i siedzącej, długość i szerokość głowy, największą szerokość twarzy, długość prawego ucha, rozwartość ramion długość lewego przedramienia, długość średniego i małego palca lewej ręki oraz lewe) stopy Pomimo niewątpliwego sukcesu te) metody (w latach 1883-1890 dzięki mej zidentyfikowano 3311 przestępców), z czasem ujawniły się pewne jej braki W rzeczywi­stości bowiem rozmiary ciała dorosłego człowieka me są niezmienne Wzrost jest rożny w zależności od pory dnia, w wieku średnim i starszym zwiększa się długość nosa i uszu, zmienia się oprawa oka oraz grubość tkanek miękkich Istnieje również niebezpieczeństwo niedokładności pomiarów, które może stać się przyczyną ustalenia Jednakowych danych u rożnych osób Niedociągnięcia te spowodowały, ze stopniowo wycofano bertillonowski system pomiarowy a na jego miejsce wprowadzono daktyloskopię Pomimo niepowodzenia samych metod, prace Bertillona przyczyniły się jednak do rozwoju dalszych badań na polu antropometrii kryminalistycznej, czyniąc ją obecnie integralnym działem kryminalistyki, niezbędnym dla funkcjonowania nowoczesnej służby rejestracyjno- rozpoznawczej ) Współczesna antropometria kryminalistyczna znajduje zastosowanie w pracy organów ścigania podczas wykonywania następujących działań identyfikacyjnych 1) ustalania tożsamości nieznanych zwłok, znajdujących się w znacz­nym stanie rozkładu, 2) opisu cech zewnętrznych człowieka, 3) badań identyfikacyjnych osób na podstawie zdjęć fotograficznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz