Wykład - Badania emocji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Badania emocji - strona 1 Wykład - Badania emocji - strona 2

Fragment notatki:

Badania emocji.
Z punktu widzenia kryminalistyki szczególnie istotne są procesy poznawcze człowieka, dzięki którym uzyskuje on wiedzę o ota­czającym go świecie poprzez wrażenia, spostrzeżenia i myśli. Po­znanie nie polega jednak tylko na biernym odzwierciedleniu otacza­jącego świata, ale także na pewnym stosunku człowieka do oddzia­łujących nań przedmiotów i zjawisk. W aspektach kryminalistyki wśród zjawisk, stanów i przebiegów psychicznych szczególną rolę odgrywają procesy emocjonalne. W psychologii przez emocję rozu­mie się zaś aktywne odzwierciedlenie stosunku człowieka do rze­czywistości powstające w wyniku zakłócenia równowagi pomiędzy człowiekiem a otaczającą go rzeczywistością. Towarzyszące stanom emocjonalnym zmiany fizjologiczne obejmują funkcjonowanie całego organizmu. Część tych zmian jest łatwo widoczna na zewnątrz np. ruchy mimiczne (zmiany w wyrazie twarzy), ruchy pantomimiczne (gesty, postawa) czy też zmiany ukrwienia twarzy, drżenie głosu itp., część natomiast może być stwierdzona dopiero metodami instrumentalnymi np. badanie poligraficzne.
Osobowość - definicja i struktura.
Osobowość jest społecznie ukształtowanym sposobem świa­domego istnienia jednostki, na które składają się oparte na poznaniu rzeczywistości cele, działalność realizacyjna, ustosunkowanie się do innych ludzi i mechanizmy samoregulacyjne zabarwione w swej dynamice temperamentalnymi właściwościami organizmu (Szewczuk).
Osobowość - wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności).
Osobowość jest także definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje.
Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne.
W tradycyjnym, strukturalnym ujęciu podstawowe cechy osobowości dzieli się na 4 grupy. Po pierwsze, cechy, które określają szybkość, siłę i trwałość reakcji emocjonalnych jednostki - są to cechy jej temperamentu. Po drugie, cechy, od których zależy czy człowiek łatwo się uczy i przyswaja nowe wiadomości i sprawności - są to zdolności człowieka, od których zależy poziom jego rozwoju umysłowego, nazywamy stopniem lub poziomem jego inteligencji i po trzecie, cechy które wpływają na dobór celów, określających kierunek działalności człowieka - są to motywy jego postępowania i po czwarte, cechy, które wskazują czy i w jakim stopniu dobór przez człowieka celów i sposobów ich realizacji jest zgodny z ogólnie przyjętymi wartościami i normami moralnymi oraz cechy, od których zależy to w jakim stopniu człowiek potrafi je realizować pokonując przeszkody i trudności - łącznie obie grupy tych cech określa się mianem charakteru człowieka.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz