wykład - przedmiot studiów kryminalistyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - przedmiot studiów kryminalistyki - strona 1 wykład - przedmiot studiów kryminalistyki - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDMIOT STUDIÓW KRYMINALISTYKI.
Przedmiot studiów kryminalistyki obejmuje: ogólną teorię nauki o śledztwie; taktykę i technikę kryminalistyczną , którymi posługują się sprawcy przestępstw, oraz metod i technik stosowanych przez zwalczające ich organy ścigania; profilaktykę kryminalistyczną; strategia zwalczania przyszłej , przewidywanej przestępczości. Kryminalistyka według definicji t. Hanauska obejmuje również: rozpoznawanie i wykrywanie prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadnianiu istnienia lub braku związku pomiędzy osobami i zdarzeniami, a także zapobieganie przestępstwom i innym niekorzystnym, lecz prawnie relewantnym zjawiskom. Chodzi również o strategię przewidywania i przyszłego rozpoznawania oraz zwalczania tych zjawisk, zwłaszcza przez zapobieganie ich powstaniu i rozwojowi. Kryminalistyka realizuje dzięki temu kilka funkcji: rozpoznawczą, wykrywczą dowodową, zapobiegawczą. Przyjmujemy, że badania kryminalistyki dotyczyć mogą np. sprawdzania autentyczności testamentu, badania autentyczności obrazów itp.
ŹRÓDŁA KRYMINALISTYKI.
Kryminalistyka jest dyscypliną stosowaną , empiryczną , a przede wszystkim kompleksową. w dążeniu do swych celów korzysta ona bowiem z osiągnięć innych nauk , min. Medycyny, biologii, fizyki, chemii, matematyki, statystyki8 cybernetyki. Bliskie związki łączą ją również kryminologią, prawem karnym materialnym i procesowym, wiktymologią. Można zatem przyjąć, że źródła kryminalistyki wywodzą się z analizy praktyki śledcze; osiągnięcia innych nauk, które stosuje wprost lub przystosowuje je do własnych potrzeb, bądź też na ich podstawie wypracowuje własne metody badawcze; własne badania eksperymentalne, np. fonoskopia, fonografia.
ZASTOSOWANIE KRYMINALISTYKI.
Kryminalistyka jest to nauka stosowana, empiryczna, kompleksowa. Według Tadeusza Hanauska jest to nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania prawnie określonych, ujemnych, zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadnianiu istnienia lub braku związku pomiędzy osobami i zdarzeniami, a także zapobieganiu przestępstwom i innym niekorzystnym, lecz prawnie relewantnym zjawiskom. Nauka ta zajmuje się również strategią przewidywania i przyszłego rozpoznawania oraz zwalczania tych zjawisk, zwłaszcza przez zapobieganie ich powstaniu i rozwojowi. Służy ona : zwalczaniu przestępczości, ujawnianiu przestępstw, identyfikacji ujawnionego przestępstwa z przestępcą, zebraniu odpowiednich dowodów winy. Zastosowanie kryminalistyki w innych dziedzinach: w postępowaniu cywilnym, gdy zachodzi potrzeba zbadania autentyczności różnych dokumentów, w tym testamentu, umów, oraz wiarygodności zeznań świadka; w działaniach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, podczas których wykorzystuje się niektóre osiągnięcia związane z identyfikacją człowieka czy też wykorzystaniem aparatury do zbadania zmian emocjonalnych; w muzealnictwie, badanie autentyczności obrazów; w historii, badanie i odczytywanie starodruków; archeologii i antropologii, ustalanie wieku zwłok ludzkich; w usługach detektywistyczno-ochroniarskich. Generalnie można przyjąć, że zastosowanie kryminalistyki jest bardzo szerokie . W praktyce śledczej realizuje ona kilka funkcji: -

(…)

…, mającą na celu wykrycie jakiegoś zdarzenia, jego skutków, poznanie wszystkich okoliczności i mechanizmów zdarzenia oraz powiązanie sprawcy z tym zdarzeniem; -dowodową, opartą na uregulowaniach kodeksu postępowania karnego; -zapobiegawczą, tzw. prewencyjną, profilaktyczną. Zastosowanie kryminalistyki najogólniej ujmując obejmuje opracowywanie metod ujawniania przestępstw, wykrywanie ich sprawców…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz