Wykład - źródła dowodowe a źródła informacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - źródła dowodowe a źródła informacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Źródła dowodowe a źródła informacyjne, dowody a informacje
Przez źródło dowodowe rozumie się osobę lub rzecz, które dostarczają środków dowodowych.
Źródłami dowodowymi są:
-oskarżony
-świadek
-biegły
-dokument
-dowód rzeczowy
-eksperyment procesowy
Dowód- W procesie karnym nazwą „dowód” obejmuje się zarówno źródło informacji, formę informacji, fakt dowodowy, jak również wszystkie czynności procesowe związane z uzyskaniem informacji, wprowadzeniem i uzewnętrznieniem jej w procesie karnym oraz ostateczny wynik przebiegu myślowego. Nazwy tej należy używać w kontekście źródła dowodowego, środka dowodowego i faktu dowodowego.
Źród­łami informacji są:
osoby rozumiane jako żyjące istoty ludzkie,
rzeczy pojmowane szeroko, a więc tu także zwierzęta,
miejsca rozumiane jako wycinki przestrzeni bądź pomieszcze­nia,
zjawiska i zdarzenia zarówno przeszłe, jak i aktualne,
następstwa zdarzeń, a zwłaszcza ślady,
dokumenty rozumiane szeroko, a więc także zapisy magnetofo­nowe, magnetowidowe, komputerowe, płytowe, filmy itp.,
zwłoki rozumiane jako ciało człowieka zmarłego, części tego ciała lub szczątki.
W rozumieniu nauki kryminalistyki informacjami nazywamy: wszelkie dane o świecie zewnętrznym, które uzyskujemy albo przez bezpośrednie poznanie zmysłowe, albo przez podawany przez inną osobę, opis jakiegoś stanu rzeczy lub zjawisk. W tym uproszczonym rozumieniu pojęcie informacji jest jed­nak znacznie szersze od pojęcia dowodu, również istotnego dla nau­ki kryminalistyki, a przede wszystkim dla nauki procesu karnego. W przedstawionym wyżej rozumieniu każdy dowód zawiera treści informacyjne lecz nie każda informacja ma znaczenie dowodowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz