Wykład - źródło dowodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - źródło dowodowe - strona 1

Fragment notatki:

ŹRÓDŁO DOWODOWE , A ŚRODEK DOWODOWY.
Źródło dowodowe to podmiot wypowiedzi mającej znaczenie dowodowe lub przedmiot szeroko pojętych oględzin dostarczających wiadomości mających znaczenie dowodowe. Środki dowodowe to intelektualne treści stanowiące wiedzę organu procesowego o faktach dowodowych, powzięte w toku czynności procesowych z wypowiedzi osób oraz uzyskaną w drodze szeroko pojętych oględzin wszelkich organizmów żywych i martwych, rzeczy oraz miejsca. Te zaś dzielą się na osobowe i rzeczowe. Przykładem takiego źródła dowodowego jest rzecz, np. ciało człowieka, zwłoki, zaś uzyskane informacje stają się środkiem dowodowym rzeczowym, osoba ,treść jej wypowiedzi jest środkiem dowodowym osobowym. Przyjmuje się bowiem, że źródła dowodowe prowadzą do środków dowodowych. Niektórzy teoretycy przyjmują, że istnieje środek mieszany tzw. osobowo- rzeczowy, np. dokument, który zostaje poddany ekspertyzie i wraz z opinią czy zeznaniami biegłego staje się środkiem dowodowym. Dokumentem wg. Kodeksu karnego jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Jego specyfika polega na tym, że może on stanowić samodzielne źródło dowodowe zwłaszcza wówczas gdy umożliwia poznanie jego właściwości formalnych i rzeczowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz