Dowody- pojęcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowody- pojęcie - strona 1 Dowody- pojęcie - strona 2 Dowody- pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie i rodzaj dowodów Definicje dowodu:
przebieg rozumowania prowadzący do przeświadczenia o określonym stanie rzeczy ostateczny wynik procesu myślowego, mającego na celu uzyskane pewnego sądu postępowanie dowodowe, mogące zmierzać zarówno do poznania określonej rzeczywistości, jak i ocenę uzyskanego materiału i wnioskowanie na jego podstawie
źródło informacji stanowiącej środek dowody Środki dowodowe dzieli się na:
osobowe i rzeczowe
pierwotne i wtórne pierwotne - dowody uzyskane z pierwszego źródła (organ procesowy styka się bezpośrednio z dowodem)
wtórne - czyli takie, e których pomiędzy organem procesowym a dowodem pojawia się ogniwo pośrednie obciążające i odciążające
pojęciowe i zmysłowe
pojęciowe - wyrażają jakąś treść pojęciową, związaną ze sferą aktywności umysłu ludzkiego
zmysłowe - ograniczają się w zasadzie do sfery postrzegania określonych zjawisk przez osoby przeprowadzające dany dowód. dowody ścisłe i swobodne ścisłe - czyli takie, które są przeprowadzone w sposób odpowiadający wymogom ustawy i mogące być podstawą ustaleń sądu
swobodne - są to dowody przeprowadzane ubocznie nie przesądzające o winie i odpowiedzialności oskarżonego 2. Postępowanie dowodowe A. Przedmiot postępowania dowodowego Dowodzenie postrzegane jako proces myślowy polega na uzasadnieniu prawdziwości lub fałszywości określonych tez bądź twierdzeń na podstawie faktów i okoliczności uznanych za prawdziwe. dowodzenie jako proces realny oznacza ogół czynności faktycznych i prawnych podejmowanych w celu pozyskania, utrwalenia i wykorzystania dowodu w procesie Przedmiot postępowania dowodowego obejmuje fakty główne i fakty ubocznym, których udowodnienie nie jest ostatecznym celem dowodzenia w danym procesie Zakres postępowania dowodowego obejmuje wszystkie okoliczności mające istotne znaczenie dla sprawy, zarówno korzystne jak i niekorzystne dla oskarżonego a mogące wywrzeć bezpośredni lub pośredni wpływ na treść orzeczenia kończącego postępowanie.
Przedmiotem dowodowym mogą być także fakty ustalone w innym postepowaniu B. Ograniczenia zakresu postępowania dowodowego Okoliczności nie wymagające dowodzenia, gdy wszyscy uczestnicy procesu mają:
niewątpliwą lub prawdopodobną wiedzę na temat określonej okoliczności
kierują się domniemaniami znajdującymi oparcie w powszechnej wiedzy, doświadczeniu życiowym czy prawie Nie wymagają dowodzenia:
fakty powszechnie znane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz