Ciężar dowodu - Domniemania prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciężar dowodu - Domniemania prawne - strona 1 Ciężar dowodu - Domniemania prawne - strona 2

Fragment notatki:

CIĘŻAR DOWODU ( ONUS PROBANCI ) Ciężar dowodu określa 2 kwestie:
ciężar dowodu w sensie subiektywnym/formalnym - kto powinien przedstawić dowody
ciężar dowodu w sensie obiektywnym/materialnym - kto poniesie ryzyko nieudowodnienia ( non liquet ) określonych twierdzeń
Wg art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne
Jeśli strona wywodzi określone skutki prawne (np. roszczenia) z określonej normy prawnej, to powinna udowodnić fakty od których ta norma uzależnia nastąpienie tych skutków prawnych. Jeśli fakty nie zostaną ustalone lub będą budzić wątpliwości ( non liquet ), to jego roszczenie zostanie oddalone. Strona niezwiązana ciężarem dowodu nie musi nic dowodzić, bowiem wszystkie wątpliwości związane z twierdzeniami o faktach sprawy rozstrzyga się na jej korzyść ( In dubio pro reo ). DOMNIEMANIA PRAWNE: Kwestionujący domniemania prawne musi wykluczyć ich istnienie, nie może ograniczyć się do wykazania, że budzą one wątpliwości ( non liquet ), czyli do przeprowadzenia tzw. dowodu przeciwnego.
Popularne przykłady domniemań prawnych: domniemanie, że dziecko urodziło się żywe domniemanie, że posiadanie jest zgodne z prawem domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku jest spadkobiercą domniemanie, że osoba, która obcowała z matką dziecka w okresie koncepcyjnym jest jego ojcem Wszystkie domniemania są zbudowane wg schematu „ jeżeli zaszedł fakt A, to domniemywa się zajście faktu B ”. Fakt A - poprzednik/podstawa domniemania Fakt B - następnik/wniosek domniemania
Wśród domniemań wyróżnia się:
Domniemania faktyczne ( presumptiones hominis ) - zostały przyjęte przez sąd lub inny organ stosujący prawo w oparciu o zasady doświadczenia Domniemania prawne ( praesumptiones iuris ) - ustanowione przez normę prawną
Domniemania zruszane ( presumtiones iuris tantum ) - mogą być obalone dowodem przeciwieństwa; zmieniają ciężar dowodu; Domniemania niewzruszalne ( presumntiones iuris ace de iure ) - obalić ich nie można; są rzadkie; Domniemania materialne - podstawa wymaga udowodnienia; Domniemania formalne - akceptacja podstawy domniemania, a w konsekwencji i jego wniosku; nie wymaga podjęcia żadnych czynności dowodowych
Wiele wspólnego z domniemaniami faktycznymi mają tzw. reguły dowodu prima facie - reguły ustanowione przez sąd, które pozwalają wnioskować z faktu, iż nastąpiła szkoda o tym, że szkoda ta nastąpiła z winy tego, kto ją wyrządził dla tego, iż wniosek nasuwa się z oczywistością już na pierwszy rzut oka (

(…)

… dla tego, iż wniosek nasuwa się z oczywistością już na pierwszy rzut oka (prima facie); przerzucają one ciężar dowodów
Zagadnienie dowodu w postępowaniu karnym:
Zasada domniemania niewinności oskarżonego - oskarżonego poczytuje się za niewinnego tak długo, jak długo nie zostanie mu udowodniona wina. Ciężar dowodu winy oskarżonego spoczywa na oskarżycielu i nie może być przerzucone na oskarżonego. Zgodnie z zasadą In…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz