Wykład - ślady w rozumieniu kryminalistyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ślady w rozumieniu kryminalistyki - strona 1 Wykład - ślady w rozumieniu kryminalistyki - strona 2

Fragment notatki:

ślady w rozumieniu kryminalistyki są to :
wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie (np. włamanie, zabójstwo, wypadek), albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany (np. ślady ucieczki, ślady ukrycia łupu itp).
Tadeusz Hanausek
Ślady kryminalistyczne posiadają dwie następujące cechy:
są one następstwami określonych zachowań, faktów i zjawisk, a więc wykazują z tymi zachowaniami, faktami czy zjawiskami powiązanie przyczynowo-skutkowe,
mają charakter materialny są możliwe do wykrycia i zbadania. Do najbardziej typowych śladów zaliczamy:
odbitki powierzchniowe (odwarstwione lub nawarstwione czyli naniesione),
odciski wgłębione (statyczne i dynamiczne- np. wyżłobienia),
otarcia i zarysowania,
ugryzienia,
plamy rożnych płynów i substancji,
przekształcenia substancji,
zmiany geometryczne rzeczy,
rzeczy których nie było na miejscu zdarzenia , a są,
brak rzeczy w tym miejscu w którym znajdowały się przed zdarzeniem ( zostały przemieszczone na miejscu zdarzenie lub wyniesione z niego).
Prócz przedstawionego powyżej podziału śladów w oparciu o kryterium zewnętrznej postaci śladów wyróżnia się także inny podział śladów, a mianowicie dokonany ze względu na dział kryminalistyki, który zajmuje się danym rodzajem śladów. W ramach tego podziału do najbardziej typowych zalicza się :
daktyloskopijne (ślady palców i dłoni),
mechanoskopijne (ślady narzędzi),
ślady biologiczne (ślady płynów organicznych, wydzielin, wydalin i włosów, ślady w postaci cząstek organicznych, kości, mikroślady w postaci wyskrobin zza paznokci lub naskórka),
traseologiczne (ślady stóp, butów, kół, płóz oraz łap i racic zwierzęcych),
ślady chemiczne ( plamy, niezidentyfikowane substancje fizyczne, GSR, mikroślady w postaci włókien),
ślady użycia broni palnej (otwory wlotowe, łuski, pociski, ślady rykoszetów),
osmologiczne lub odorologiczne (ślady zapachowe)
Każdy z wyżej wymienionych rodzajów śladów ma swoją specyfikę, jest odmiennie ujawniany, zabezpieczany i badany. Szczegółowe informacje na ich temat zostaną przedstawione podczas omawiania działów kryminalistyki.
Ponadto do zadań oględzin należy wnioskowanie i opracowanie wstępnych wersji w celu zrekonstruowania przebiegu i przyczyn badanego zdarzenia, a w szczególności ustalenie:
jaką drogą poszczególni uczestnicy zdarzenia dostali się na ich obszar i kiedy to nastąpiło,


(…)

… zabezpieczenia miejsca zdarzenia i dokonanie ewentualnych zmian (we wstępnym wyznaczeniu strefy działania) lub uzupełnień (wyznaczenie dodatkowych posterunków, dokonanie penetracji dodatkowego terenu przyległego, użycie psa tropiącego),
- uzupełnienie posiadanej już wiedzy o zdarzeniu i jego uczestnikach o informacje zebrane przez osoby zabezpieczające miejsce zdarzenia,
- uzupełnienie posiadanych sił i środków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz