Obserwacja w diagnozie pedagogicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 7476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obserwacja w diagnozie pedagogicznej  - strona 1 Obserwacja w diagnozie pedagogicznej  - strona 2 Obserwacja w diagnozie pedagogicznej  - strona 3

Fragment notatki:

OBSERWACJA W DIAGNOZIE PEDAGOGICZNEJ Obserwacja jest to metoda badania naukowego polegająca na planowym, zamierzonym i systematycznym spostrzeganiu faktów. Jej przedmiotem są działania i zachowania sytuacyjne. Metoda obserwacji pozwala zebrać dane, sformułować hipotezę, a potem poddać weryfikacji eksperymentalnej hipotezy. Jest to metoda, której istotną cechą jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk, ograniczenie się do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.
Typy obserwacji: ze względu na czas prowadzonej obserwacji wyróżniamy: obserwacja ciągła - polega na celowym spostrzeganiu określonego przedmiotu lub procesu na przestrzeni dłuższego okresu czasu (np. wybranego ucznia przez okres całego roku szkolnego) obserwacja próbek czasowych - polega na planowym spostrzeganiu wybranego przedmiotu lub zdarzenia w określonym z góry krótszym odcinku czasu (np. ucznia na początku roku szkolnego i na końcu lub w wybrane dni tygodnia) ze względu na treść wyróżniamy: obserwacje całościowa - ma nam dać pełny obraz danej rzeczywistości; przedmiotem może być zachowanie się ucznia na lekcji we wszystkich swoich aspektach (np. dyscyplina, uwaga, aktywność umysłowa i manualna na lekcji) obserwacja częściowa (fragmentaryczna) - ma dostarczyć obraz wycinka danej rzeczywistości; przedmiotem może być tylko część z możliwych form zachowania się ucznia na lekcji (np. tylko dyscyplina) ze względu na zakres treściowy wyróżniamy: obserwacja jednostkowa (indywidualna) - obserwować możemy przebieg jednej lub szeregu lekcji z jednego przedmiotu i zachowanie się jednego wybranego ucznia obserwacja kompleksowa (grupowa) - obserwować możemy całą grupę uczniów lub wiele lekcji z różnych przedmiotów
ze względu na wyposażenie obserwatora: obserwacja bezpośrednia - wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących go faktów, zjawisk czy zdarzeń i sam sporządza z nich protokoły obserwacja pośrednia - dokonuje się jej za pośrednictwem innych osób, którymi mogą być także osoby badane
ze względu na udział obserwatora: uczestnicząca, nie uczestnicząca zewnętrzna, bierna wewnętrzna, czynna nauczyciel bierze udział w grupie, nauczyciel nie bierze udziału ze względu na warunki obserwacji: prowadzenie w warunkach naturalnych - lekcja, koło zainteresowań prowadzenie w warunkach laboratoryjnych (sztuczne) - zaliczenie z przedmiotu dydaktyka
Techniki obserwacji według MIECZYSŁAWA ŁOBOCKIEGO: techniki obserwacji standaryzowanej : obserwacja skategoryzowana - dotyczy ona określonych kategorii interesującego badacza zjawiska; zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas obserwacji; pozwala uzyskać materiał nadający się do ilościowego opracowania

(…)

… nerwowe tiki Wskaźniki dziecka agresywnego: trzaska drzwiami, dokuczanie kolegom, kopanie w ścianę, tupanie nogami, wszczynanie bójek, kłótnie z kolegami, grożenie kolegom, lekceważące spojrzenie i postawa, samowolne opuszczenie klasy
Wskaźniki kompetencji społecznych: chętnie przebywa z rówieśnikami, lubi współpracować i rywalizować w zabawie zespołowej
Wskaźniki dziecka z trudnościami szkolnymi: nie przejawia żadnych zainteresowań, przychodzi do szkoły nieprzygotowany do lekcji, w odpowiedziach ustnych niechętnie wypowiada się, ma ubogie słownictwo, zbyt wolne tempo czytania, w pracach pisemnych pismo jest niestaranne, błędy ortograficzne, gramatyczne, wyraźnie unika niektórych zajęć, ma wyraźne trudności ze skupianiem uwagi, na lekcji z reguły zajmuje się czymś innym, na zwróceniem uwagi reaguje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz