Obserwacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obserwacja - omówienie  - strona 1 Obserwacja - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Obserwacja – metoda której istotną cech jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk,
ograniczanie się do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.
Czy nauczyciel ma prawo obserwować dziecko – nauczyciel ma prawo obserwować dzieci
pod warunkiem, że zdaje sobie sprawę z tego, że przedmiotem obserwacji jest człowiek i dlatego
zanim do takiego działania przystąpi musi być do tego działania przygotowany i pewny że to
postępowanie pomoże dziecku a nie zaszkodzi.
Cel obserwacji – chęć uzyskania wiedzy na temat jakiegoś zjawiska psychicznego (czynności
psychicznej) sposobu jej przejawiania w zachowaniach dziecka, prawidłowości rozwojowych
charakterystycznych dla danego okresu rozwoju.
Cechy dobrej obserwacji:
-ma dać diagnozę właściwą, możliwości i potrzeb dziecka
-pomóc dopasować nasze oddziaływanie do wymagań dziecka (tworzyć bardziej adekwatne do
potrzeb interakcji)
-wyznaczyć zakres oddziaływań na przyszłość
Błędy w obserwacji:
-dokonywanie uogólnień (ocenianie, klasyfikowanie) na podstawie jednostkowych faktów
-nie uwzględnianie sytuacji (chaotyczna, mimowolna)
-poznanie fragmentaryczne np. w jednym tylko środowisku
Kiedy obserwujemy dziecko – obserwować dziecko możemy np. podczas działania
Rodzaje obserwacji:
1. Obserwacja fotograficzna
-charakteryzuje ją ciągłe, nieprzerwane obserwowanie zachowań dziecka w jakimś odcinku
czasowym (minuty, godziny – czas zależy od potrzeb prowadzącego).
-Rejestruje się w niej wszystkie fakty pojawiające się w zachowaniu dziecka.
-Często stanowi punkt wyjścia dla innych badań
-rejestrowanie pisemnie lub na taśmie magnetofonowej wszystkiego co jest w stanie spostrzec,
wszystkie szczegóły.
-stosowanie symboli, rejestracja zachowań językiem potocznym
2.Obserwacja metodą próbek czasowych
-ustala się, jak długo będzie obserwowane jedno dziecko i jak często w danym seansie
obserwacyjnym (tj. 2,5,10 minut a nawet sekund)
-ustalanie wg jakiego klucza poszczególni obserwatorzy będą obserwować dzieci, z góry
określone kategorie zachowań obserwowanych (wszystkie kategorie muszą być wcześniej
opracowane, a obserwatorzy powinni dobrze wiedzieć jakie zachowanie zakwalifikować do
danej kategorii.
-powinno ją przeprowadzać kilku obserwatorów w tym samym czasie, aby porównać wyniki i
uzyskać miarę rzetelności dokonanej obserwacji
3. Obserwacja próbą zdarzeń
-oczekiwanie na pojawienie się zachowań
-czas obserwacji wyznacza sytuacja
-rejestrowanie zachowań będących funkcją sytuacji językiem potoczn
-rejestrowanie sytuacji będących funkcją sytuacji
4. Obserwacja sytuacyjna
-ukazuje związek między sytuacją a zachowaniami dziecka
-zamierzone spostrzeganie zachowań dziecka w założonym przez obserwatora układzie
bodźców sytuacyjnych sprzyjających ujawnianiu się zachowań pożądanych przez badacza
-podczas obserwowania rejestrujemy wszystkie zachowania dziecka, wszystkie fakt
-rejestrowanie zachowań dziecka językiem potocznym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz