Diagnoza warunków rozwoju

note /search

Plebiscyt życzliwości i niechęci

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 3262
Wyświetleń: 16863

Technika socjometryczna „Plebiscyt Życzliwości i Niechęci" według opracowania M. Deptuły (1997)Technika, która dostarcza informacji o wzajemnych powiązaniach wszystkich członków grupy/klasy.Dostarcza informacji o stosunku wszystkich członków grupy/klasy do każdego dziecka poprzez adresowane do niego...

Diagnoza kompetencji społecznych - omówienie

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

Wykład V 1. Zdefiniuj pojęcie kompetencji społecznych. Kompetencje społeczne wg U. Sęk – składają się one z: a) trafności spostrzegania i rozumienia sytuacji społecznościowych b) zdolności do współpracy w toku interakcji c) dąże...

Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka - omówienie

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym 1.Czego dotyczy opisany przez E.Eriksona kryzys psychospołeczny w wieku szkolnym? -Dotyczy produktywności vs poczucia niższości (osiągnięcie poczucia własnej kompetencji) 2.Wymień opisane wydarzenia znaczące dla młodszeo wieku szkolnego...

Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w okresie niemowlącym

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

DIAGNOZA WARUNKÓW ROZWOJU Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym 1. Na czym wg.A Brzezińskiej polega podstawowe zadanie osób znaczących w rozwoju człowieka? -Polega na dopasowaniu wymagań do możliwości jednostki. 2. Od czego wg. A Brzezińskiej zależy tempo rozwoju, rytm r...

Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.Czego dotyczy kryzys psychospołeczny w wieku przedszkolnym wg. E.H Eriksona? - Kryzys psychospołeczny wg. E.Eriksona dotyczy inicjatywy vs poczucia winy ( ukształtowanie orientacji na cele i inicjatywność w działaniu) 2.Wymień wydarzenia...

Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

Diagnozowanie warunków rozwoju psychoruchowego. 1. Co wchodzi w skład analizatora wzrokowego i słuchowego? analizator wzrokowy: receptor, droga doprowadzająca, korowa część analizatora analizator słuchowy: receptor, droga słuchowa,korowa...

Metoda indywiualnych przypawków

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1925

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Ujęcie pedagogiczne: Metoda indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie i rozpowszechnionych w latach dwudziestych naszego wieku. Działalność opiekuńcza wyrastając z ram

Zasady jakich należy przestrzegać układając - wywiad

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Wywiad – formalna. Podmiot. Swobodna rozmowa. Rodzaje: Wywiady skategoryzowane i nie skategoryzowane, wywiad jawny, ukryty i jawny nieformalny (ukryty nieformalny) – respondent nie zna celu. Panelowy - badania poprzeczne (jedna grupa w odcinkach czasowych) i podłużne (grupę). Parafrazowanie –...

Rodzina z problemem alkoholowym

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

1. Cechy charakterystyczne dla rodziny z problemem alkoholowym:  Niszczenie życia uczuciowego.  Zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości, rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy i poczucie winy.  Brak źródeł oparcia i wzajemnej pomocy.  Życie rodzinne z...

Diagonza warunków rozwoju - budowa arkuszu

  • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Arkusz obserwacji – z czego się składa CO TO JEST WSKAŹNIK Wskaźnik – jest to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko, na podstawie którego wnioskujemy z pewnością bądź z określonym prawdopodobieństwem, bądź wreszcie prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego, że zachodzi zjawisko, jakie nas inter...