Zasady jakich należy przestrzegać układając - wywiad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady jakich należy przestrzegać układając - wywiad - strona 1 Zasady jakich należy przestrzegać układając - wywiad - strona 2

Fragment notatki:

Wywiad – formalna. Podmiot. Swobodna rozmowa.
Rodzaje:
Wywiady skategoryzowane i nie skategoryzowane, wywiad jawny, ukryty i
jawny nieformalny (ukryty nieformalny) – respondent nie zna celu.
Panelowy - badania poprzeczne (jedna grupa w odcinkach czasowych) i
podłużne (grupę).
Parafrazowanie – powtarzanie tego samego co respondent i sprawdzanie czy
rozumie co mówi.
ZASADY, JAKICH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ UKŁADAJĄC
PYTANIA DO WYWIADU, ABY ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA
UZYSKANIE PRAWDZIWYCH ODPOWIEDZI:
1. Najpierw pytamy o sprawy natury ogólnej – np. dane dotyczące
pierwszych lat życia dziecka, potem o sprawy osobiste – np. o stosowane
metody w razie nieposłuszeństwa dziecka;
2. Pytając o trudne sprawy przedstawiamy dwa punkty widzenia, dwie
odpowiedzi, z których każda jest możliwa do przyjęcia – np. niektórzy
rodzice uważają, że dziecko nie powinno nigdy kwestionować słuszności
postępowania rodziców, inni przyznają się do własnych pomyłek. Jakie jest
Pani stanowisko w tej sprawie? Czy zdarzyło się Pani przyznać do błędu?
3. Pytając o trudne sprawy stwierdzamy, że one się zdarzają w wielu
rodzinach – np. dla wielu rodzin problemem jest picie alkoholu. Jak jest u
Państwa, czy mąż często pije?
4. Zakłada się, że w zachowaniu rodziców i dzieci istnieją pewne
niepożądane formy zachowania i zamiast pytać czy one występują,
pytamy, w jakiej występują postaci – np. wiadomo, że każde dziecko bywa
nieraz niegrzeczne. Jakie zachowania Pani dziecka są przyczyną Pani
niezadowolenia?
Czynniki środowiska rodzinnego wg S. Kawuli:
1. ekonomiczno-społeczne:
 wielkość rodziny i jej struktura,
 pochodzenie społeczne rodziców,
 źródła utrzymania rodziny (zawód ojca, dochodowość rodziny),
 sprawowanie opieki materialnej nad dziećmi (warunki mieszkaniowe
rodziny, jakość odżywiania, jakość ubioru dzieci),
 podział pracy i ról w rodzinie (np. praca zawodowa matki poza domem lub
praca produkcyjna dzieci);
2. kulturalne:
 wykształcenie rodziców lub dokształcanie się i zdobywanie kwalifikacji
przez rodziców i innych członków rodziny,
wzory kulturowe i wychowawcze uznawane przez rodziców,
 sposoby spędzania wolnego czasu przez członków rodziny (korzystanie ze
środków kultury masowej i inne formy),
 stosunek rodziców do nauki szkolnej dzieci i ich przyszłego zawodu
(stwarzanie warunków do nauki w domu i w szkole, problem planu
życiowego dzieci),
 stosunek członków rodziny (rodziców) do tradycji i nowości;
3. psychopedagogiczne:
 ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występujące
zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny),
 charakter stosunków pomiędzy rodzicami,
 charakter stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi,
 charakter kontroli rodziców nad dziećmi,
 stosowane środki wychowawcze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz