Ankieta i wywiad

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ankieta i wywiad  - strona 1 Ankieta i wywiad  - strona 2 Ankieta i wywiad  - strona 3

Fragment notatki:

ANKIETA I WYWIAD Respondent - osoba, która udziela nam odpowiedzi na pytania
Wywiadowca - osoba, która przeprowadza wywiad Ankieta - polega na zadawaniu respondentowi pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemne. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter anonimowy. W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc tylko na własnym ich zrozumieniu. Trzeba zwracać się do nich w formie grzecznościowej i zgodnej z obowiązującymi zasadami współżycia w danym kręgu kulturowym. Niezbędna w badaniach ankietowych jest kolejność pytań kwestionariuszowych. Chodzi o to, aby odpowiedzi na pierwsze z pytań stymulowały do odpowiedzi na dalsze pytania i nie utrudniały, a ułatwiamy odpowiadanie na nie. Ważna jest liczba pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety. Zbyt duża liczba zniechęca respondenta do starannych odpowiedzi.
Rodzaje badań ankietowych: ankieta audytoryjna (środowiskowa) - przeprowadza się ją zwykle w miejscu pracy osób badanych, np. w szkole, fabryce, a także w miejscu zamieszkania, np. internat, dom dziecka ankieta pocztowa - polega na rozsyłaniu drogą pocztową kwestionariusza wraz z instrukcją
ankieta prasowa - wymaga zamieszczenia kwestionariusza ankiety i instrukcji na łamach jakieś gazety lub czasopisma
ankieta jawna - w tej ankiecie ujawnia się nazwisko respondenta lub zamieszcza w niej dane ułatwiające jej identyfikację, np. datę lub miejsce urodzenia
ankieta anonimowa - bez podawania w niej nazwiska, a nawet imienia respondenta
swobodny - bez planów ustalonych kierowany (kwestionariuszowy) - którego pytań nie można zmieniać mieszany - możemy odbiegać od tego
Etapy konstruowania ankiety według KONARZEWSKIEGO: jaką wiedzę chce zdobyć, czego chce się dowiedzieć, jaki problem chce rozwiązać
jaką ankieta ma mieć formę, może być ankieta ustna, wywiad standaryzowany, ankieta telefoniczna, pisemna, audytoryjna
buduje pierwszą wersję ankiety, warto konsultować tą ankietę z osobą która się na tym zna
przeprowadzamy badania pilotażowe (badania próbne, wstępne), dokonujemy korekty tej ankiety
Zalety ankiety: pozwala bliżej poznać wyrażoną przez badanych opinię w interesujących nas sprawach mogą być przeprowadzone w możliwie krótkim czasie umożliwiają zestawienia statystyczne, które mogą w znacznym stopniu ułatwić wyciągnięcie wniosków z tego rodzaju badań. Wady ankiety, (błędy),

(…)

… naprowadzającymi respondenta na pełniejszą odpowiedź; zadawane są zazwyczaj wtedy, gdy osoba pytająca nie ma pewności, czy zrozumiała właściwie pytanie respondenta lub odwrotnie czy respondent dobrze zrozumiał pytanie
Pytania zamknięte - są to pytania z ustalonymi z góry możliwymi odpowiedziami. Spośród ich respondent dokonuje własnego samodzielnego wyboru. Takie pytania nazywamy kafeterią. Np. „Czy syn (córka) chętne rozpoczął (ęła) naukę w szkole?” Tak Nie
„Gdy syn (córka) ma do zrobienia trudne zadanie domowe, to ...”
sam (a) uporczywie pracuje i wykonuje zadanie samodzielnie.
próbuje sam (a) rozwiązać, a jeśli się to nie udaje, prosi o pomoc kogoś z rodziny.
gdy napotka trudności, złości się i denerwuje, zostawia zadanie i idzie do szkoły bez odrobienia lekcji.
Istnieją różne odmiany pytań zamkniętych…
…? Proszę uszeregować je od najbardziej do najmniej cenionych”: wyrozumiałość, stanowczość, troska o rodzinę, religijność, wierność, czułość, tolerancyjność.
W wywiadzie stosujemy zazwyczaj pytania otwarte, zamknięte, a w ankieta pytania zamknięte, półotwarte.
Zasady, jakich należy przestrzegać układając pytania do wywiadu, aby zwiększyć szanse na uzyskanie prawdziwych odpowiedzi:
Najpierw pytamy o sprawy…
… pytań zwracamy szczególną uwagę na to, czy respondenci zrozumieli je w sposób jednoznaczny i prawidłowy. W wywiadzie trzeba dokonać adekwatnego zapisu otrzymanych wypowiedzi. Rodzaje wywiadu:
wywiad nie skategoryzowany - pozostawia prowadzącemu duży zakres swobody w zadawaniu pytań
wywiad skategoryzowany - polega on na zadawaniu przeważnie pytań zamkniętych i zawsze tylko zgodnie z uprzednio…
… Błędy w badaniach sondażowych:
błędne sformułowanie pytań sondażowych
zbytnia pewność co do wiarygodności wypowiedzi respondentów
niewłaściwy sposób przeprowadzania badań
niekorzystne warunki zewnętrzne badań
cechy i poglądy osób przeprowadzających badania
Różnice i podobieństwa:
Cechy wspólne:
metody badań pedagogicznych
zbieranie informacji stosują kwestionariusze
muszą charakteryzować celowość…
… Ankieta
Wywiad
Ogólne zastosowania tych technik badawczych
gdy niemożliwe jest udzielanie odpowiedzi na pytania badawcze dzięki bezpośredniej obserwacji gdy brak jest wtórnych danych, na podstawie których można udzielić odpowiedzi na pytania badawcze gdy przedmiotem badań są opinie, doświadczenia, postawy osób (w tym: w ramach badań sondażowych)
Narzędzie
kwestionariusz
Zastosowanie narzędzia
pośredni…
…, np. „Skąd po raz pierwszy dowiedziałeś się o Albercie Einsteinie?”
pytania o wiedzę - dotyczą poznania konkretnych wiadomości na różne tematy, np. znajomości określonych dat, nazwisk, definicji, itp., np. „Kto napisał książkę Quo vadis?”
pytania o motywy - pytania typu „dlaczego”, mają na celu dotarcie do subiektywnych uzasadnień podejmowanych przez respondenta lub innych osób, np…
… (koleżanki) potępiliby najbardziej? Podkreśl trzy”: mazgajstwo, niedotrzymanie słowa, skarżenie, wychwalanie się, nie dzielenie się z nikim, odmówienie pomocy koledze itp.
Pytania półotwarte - każde z pytań półotwartych przewiduje wybór spośród przewidzianych z góry odpowiedzi i jednocześnie umożliwia swobodne wypowiedzi osób badany. Np. „Dlaczego Pani (Pana) dziecko odrabia prace domowe?”: bo nie chce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz