Rodzaje pomiarów ankietowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje pomiarów ankietowych - strona 1 Rodzaje pomiarów ankietowych - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje pomiarów ankietowych: wywiad telefoniczny - dotyczy zazwyczaj jednej sprawy, jest często stosowany do szybkich badań oceny, życzeń i zamierzeń konsumentów ;
metoda delficka - stosowana w celu uzyskania opinii ekspertów potrzebnej do przewidywania rozwoju np. technologicznego, czyli jej podstawą jest spożytkowanie kolektywnej wiedzy ekspertów i naukowców głównie do celów prognozowania; polega na kilkakrotnym, sekwencyjnym wysyłaniu kwestionariuszy, w których prosi się respondentów liczbowe lub jakościowe opinie; pisemne odpowiedzi są analizowane i redagowane przez koordynatora badania w celu wyeliminowania błędów i danych nie związanych z tematem - odpowiedzi podlegają jedynie obróbce statystycznej - przeredagowany tekst wysyła się ponownie do tej samej grupy ekspertów, zwanej panelem, w ten sposób postępuje się kilkakrotnie aż do uzyskania ostatecznej i obiektywnej opinii ekspertów; pomiar jest prowadzony najczęściej droga pocztową. Każdy z respondentów ma zapewnioną anonimowość i rozpatruje opinie innych ekspertów, nie wiedząc, czyje one są, co z kolei zapewnia obiektywizm i zainteresowanie ekspertów prowadzonym badaniem;
wywiad internetowy - podobnie jak wywiad telefoniczny polega na uzyskaniu ustnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu za pośrednictwem sieci internetowej umożliwiającej komunikację miedzy użytkownikami. Ankieta telewizyjna i radiowa - polegają na ogłoszeniu w telewizji i radiu tekstu kwestionariusz oraz uzyskaniu pisemnych odpowiedzi przesłanych pocztą lub inną drogą. Pomiary całkowicie anonimowe. Posiadają podobną wadę jak ankieta telefoniczna: kwestionariusz nie może być wydrukowany ani zbyt obszerny. Ankieta prasowa - polega na zmieszczeniu w wybranym czasopiśmie kwestionariusza. Wypełnione kwestionariusze są przesyłane na wskazany adres. Zaletą jest większy procent odpowiedzi niż w przypadku ankiety pocztowej. Forma niezbyt kosztowna i zabierająca mniej czasu. Ankieta opakowaniowa - polega na prezentacji respondentom wydrukowanego opakowania oraz uzyskaniu pisemnych odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania. Zwrot kwestionariusza może być drogą pocztową lub inną. Kwestionariusz może być dołączony do towaru. Wadami są ograniczona objętość opakowania wynikająca z rozmiarów opakowania towaru jak i układ kwestionariusza. Zaleta jest względnie duży procent odpowiedzi na pytania zwłaszcza, gdy producent obiecuje drobny upominek. Szczególnie nadaje się do badania nowych produktów. Ankieta komputerowa - opiera się na prezentowaniu respondentom pytań na ekranie terminalu lub monitora i uzyskaniu odpowiedzi przez system przycisków. Umożliwia szybkie przetworzenie danych uzyskanych z pomiaru. Ankieta pocztowa - opiera się na przesłaniu drogą pocztową kwestionariuszy ankietowych do dobranej wcześniej próby respondentów. Badani pisemnie odpowiadają na zadane pytania i wypełniony kwestionariusz zwracają najczęściej także pocztą. Zaletami są możliwość poddania pomiarowi dużej próby losowej, duży stopień anonimowości, względnie małe koszty jednostkowe, dysponowanie przez respondenta czasem do zastanowienia się, brak barier przestrzennych, możliwość całkowitej standaryzacji kwestionariusza. Wadą jest długi czas oczekiwania na zwrot oraz mały procent zwrotów, od 15% do 40%.

(…)

…%. Ankieta internetowa - polega na wykorzystaniu poczty elektronicznej. Badacz może wysłać kwestionariusz do dobranej wcześniej próby adresatów poczty elektronicznej. Bądź kwestionariusz może zostać zmieszczony na stronie internetowej. Wadą drugiego sposobu jest na ogół niewielki odsetek oglądających stronę WWW z kwestionariuszem i odpowiadających na jego pytania. Niemożliwy jest tu losowy dobór próby
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz