Metody badań rynku - Ankieta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań rynku - Ankieta  - strona 1 Metody badań rynku - Ankieta  - strona 2

Fragment notatki:

METODY BADAŃ RYNKU gromadzenie i zbieranie informacji
Badania pierwotne (terenowe)
badania terenowe (tzw. field research) - informacje zbierane specjalnie w celu rozwiązania problemu badawczego
ankieta
metoda wywiadu
obserwacje
eksperyment
Ankieta - pomiar pośredni (badający nie spotyka się z respondentem) polegający na udzielaniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów.
Funkcje ankiet (kwestionariusz)
zmusza do utrzymania dyscypliny
ułatwia pracę badacza
upraszcza zapisywanie danych
Ankieta pocztowa:
możliwość badania dużej populacji
brak barier przestrzennych
możliwość zastosowania w badaniach rynków zagranicznych
duży stopień anonimowości
niskie koszty jednostkowe
możliwość standaryzacji kwestionariusza
wysoki bbo (błąd braku odpowiedzi)
wysoki koszt całkowity
Ankieta prasowa
Ankieta komputerowa
Ankieta internetowa
Ankieta opakowaniowa (towarowa) (dołączona do produktu)
Ankieta audytoryjna (→ rozdawana) (konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady)
Kwestionariuszowe pomiary pośrednie (ilościowe)
Wywiad tele foniczny najczęściej stosowana forma pomiaru w krajach wysoko rozwiniętych
Elementy wyróżniające wywiad telefoniczny
metoda doboru próby (tylko osoby, które mają telefon)
projekt kwestionariusza (proste, krótkie pytania)
metoda przeprowadzania wywiadu
tradycyjny wywiad telefoniczny: dzwonimy, piszemy odp. na kartce.
wywiad ma różnorodne zastosowania i dużo rodzajów (badania ilościowe i jakościowe)
wywiad pośredni i bezpośredni
wywiad pogłębiony
diady - z dwiema osobami
triady - z trzema osobami
badania fokusowe - wywiady grupowe
Skomputeryzowane wywiady telefoniczne
(CATI - Computer Aided Telephone Interviews) → Infrastruktura i ludzie: telefony, system telefoniczny zarządzający stanowiskami, praca ankieterów, bieżąca kontrola realizacji próby i jakości danych, ok. 200 osób. Efektywny sposób dotarcia do respondentów: wysoki poziom reprezentatywności prób dla określonych grup docelowych, badania B2B, szybkość realizacji prac terenowych, natychmiastowy efekt.
(jakościowe → indywidualny wywiad pogłębiony)
Wywiad osobisty indywidualny → największe koszty
uproszczony kwestionariusz
rola ankietera (wady i zalety)
Rodzaje wywiadu:
w domu
na ulicy
tradycyjny (P&P)długopis i kartka
(CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing) → CAPI menager - centrum dowodzenia, projektowanie ankiet, ankieterzy z laptopami (kontakt z ankieterem, przetwarzanie i prezentacja danych, przeglądarka ankiet)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz