Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie - strona 1 Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie - strona 2 Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA SONDAŻOWE
budowa kwestionariusza
typy kwestionariusza
- Ankiety
- Wywiady
porównanie wad i zalet
SONDAŻE - definicja
Badania sondażowe to popularna metoda badań społecznych
polegająca na wypełnianiu kwestionariuszy (wystandaryzowanych)
przez próbę respondentów dobraną z pewnej (raczej nie liczebnej) populacji Zastosowanie - badania sondażowe
do opisowych badań dużych populacji: (jest ona zbyt duża, by obserwować ją bezpośrednio) dzięki starannemu doborowi losowemu otrzymujemy próbę - tzn. grupę respondentów, co do których możemy zakładać, że ich cechy odzwierciedlają cechy szerszej populacji
do pomiaru postaw i poglądów w dużej populacji (stąd tzw. sondaże opinii publicznej)
niekiedy sondaże bywają wykorzystywane także do celów wyjaśniania.
Sondaż zakłada użycie kwestionariusza, tzn. narzędzia zaprojektowanego specjalnie do zbierania informacji, które mogą być następnie wykorzystywane do analiz i interpretacji.
W tym celu operacjonalizujemy zmienne do postaci pytań w kwestionariuszu, zadawanych ludziom w toku badań (ale różne formy dostarczania kwestionariuszy badanym i zbierania od nich odpowiedzi → o tym dalej)
warto pamiętać, że kwestionariuszami i to wystandaryzowanymi, posługujemy się nie tylko w badaniach sondażowych, ale także w :
- eksperymentach
- tzw. jakościowych badaniach terenowych i in.
stąd ważne jest rozpoznanie i przestrzeganie wszelkich zasad jego budowy. Badania kwestionariuszami
Mamy tu dwie odmienne formy:
pytania - Czy czytasz prasę?
- Jak często chodzisz do kina/ na mecz?
Stwierdzenia (przedstawiamy ludziom stwierdzenia, a więc zdania w formie twierdzącej reprezentujące różne stanowiska wraz z prośbą o określenie, czy się z nimi zgadzają
Np. Większość kibiców piłkarskich kocha swoją ojczyznę...
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
Dwa typy pytań otwarte - prosimy respondentów o sformułowanie własnej odpowiedzi
zamknięte - prosimy o wybranie odpowiedzi z listy przedstawionej przez badacza.
Otwarte: są wykorzystywane głównie w badaniach jakościowych (wywiad,) ale zdarzają się i w kwestionariuszach
sprawiają pewien kłopot w trakcie opracowania:
- na etapie tzw. kodowania badacz często musi interpretować znaczenie odpowiedzi, co otwiera drogę do nieporozumień o obciążeń związanych z wpływem badacza.
Niektórzy respondenci mogą też udzielać odpowiedzi zasadniczo nieadekwatnych w stosunku do intencji badacza ('od Sasa do lasa')


(…)

… sam respondent - ankieta
- Ankieta samozwrotna;
- pocztowa
- prasowa
- internetowa
- ankieta rozdawana: - dostarczana i odbierana przez ankietera w tym: CASI (wypełniana komputerowo)
- ankieta audytoryjna
ankieta z rozmówcą - WYWIAD - tzw. ankieta pilotowana - rozmowa z użyciem kwestionariusza ankiety - gros pytań zamkniętych, wystandaryzowanych.
- sondaż telefoniczny - w tym CASI ( z użyciem komputera)
- wywiad indywidualny bezpośredni - PAPI - ankieter wypełnia kwestionariusz papierowy
- CAPI - ankieter notuje odpowiedzi w laptopie
ankieta pocztowa
- Wysyłamy kwestionariusz wraz z listem wyjaśniającym i kopertą zwrotną z naklejonym znaczkiem - lub nadrukiem o uzgodnionej z pocztą tzw. opłacie zryczałtowanej. - Respondent ma wypełnić kwestionariusz, włożyć go do koperty i wysłać z powrotem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz