Wywiad kwestionariuszowy - analiza zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad kwestionariuszowy - analiza zagadnienia  - strona 1 Wywiad kwestionariuszowy - analiza zagadnienia  - strona 2 Wywiad kwestionariuszowy - analiza zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

W ywiad kwestionariuszowy jako przykład techniki opartej na komunikowaniu bezpośrednim Wywiad kwestionariuszowy to technika o wysokim stopniu standaryzacji, czyli: W wywiadzie kwestionariuszowym ujednolicenie następuje na poziomie poszukiwanych informacji tzn. o poszczególnych jednostkach badania staramy się zdobyć te same informacje Respondentom zadajemy jednolite pytania
Bardzo często mamy do czynienia z ujednoliceniem odpowiedzi, jakie mogą być udzielone przez respondenta
Ujednolicone są tzw. inne zachowania ankietera tzn. wszystkie, które łączą się z interrogacją wokół pytania Interrogacja - wszystkie zabiegi mające na celu zdobycie informacji
Mamy do czynienia z ujednoliceniem bodźców, które trzeba dodatkowo skierować do respondenta by otrzymać odpowiedź istotną
Ujednolicenie miejsca wywiadu (dom respondenta)
Istnieją dyrektywy mówiące o ujednoliceniu sytuacji wywiadu
Ujednolicane są tzw. środki techniczne (sposób rejestrowania) Ujednolicenie w przypadku badań z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego obejmuje następujące stopnie: Rodzaj i zakres pytań badaczach w stosunków do jednostek badania Przygotowanie pytań do respondentów
Rodzaj pytań zadawanych respondentowi
Sposób zapisu odpowiedzi
Inne zachowania prowadzącego wywiad Narzędzie badawcze w badaniach wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego obejmuje: Kwestionariusz wywiadu
Instrukcję dla ankietera Materiały pomocnicze Konstrukcja kwestionariusza wywiadu obejmuje: Przygotowanie koncepcji kwestionariusza
Przygotowanie pytań i wstępnej wersji kwestionariusza
Przygotowanie koncepcji instrukcji dla ankietera
Przygotowanie koncepcji badania pilotażowego
Zrealizowanie badania pilotażowego
Opracowanie rezultatów badania
Przygotowanie ostatecznej wersji kwestionariusza Pilotaż to badanie nastawione na sprawdzenie przydatności narzędzia badawczego. To wywiad o wywiadzie z elementami obserwacji i auto obserwacji. Pretest to badanie wstępne mające na celu sprawdzenie tematyki badań. Badanie próbne - mini badanie, na malej próbie pobranej z badanej później populacji. W badaniu pilotażowym ankieter występuje w podwójnej roli ankietera zwykłego i ankietera pilota. Zwykły realizuje instrukcję merytoryczną, pilot - metodologiczną. Przygotowanie instrukcji dla ankietera: Zawiera zasady doboru respondenta
Regułę aranżacyjną
Dyrektywy dotyczące sposobu zadawania pytań


(…)

… naoczny kontakt ankietera z respondentem, co daje możliwość obserwacji reakcji respondenta na pytanie.
Na skutek naocznego kontaktu na komunikację ma wpływ również otoczenie. Czyli na odpowiedzi respondenta ma wpływ wiele czynników. Pytanie kwestionariuszowe ma dwie funkcje:
Jest tekstem w kwestionariuszu wywiadu
Jest narzędziem badawczym
Pytanie to bodziec, który wywołuje u respondenta reakcję słowną…
… denerwuje? Steczkowska, Doda, Tatiana
Kafeteryjne ( z kafeterią) wraz ze zbiorem odpowiedzi
Dychotomiczne Czy jest pan za lub przeciw wejściu Polski w strefę euro? - nie może być sugerujące
Ze skalą
Słowna
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem:
Wolny rynek ma podstawowe znaczenie dla naszego rozwoju gospodarczego.
zdecydowanie się zgadzam
raczej…
… dotyczące sposobu zapisywania odpowiedzi
Dyrektywy dotyczące zachowań ankietera
Dyrektywy dotyczące sposobu przeprowadzania wywiadu
Zwykle instrukcja dla ankietera dzieli się na dwie części:
Część ogólną - dotyczy całości postępowania ankietera
Część szczegółową - dotyczy poszczególnych pytań
Materiały pomocnicze:
Materiały służące aranżacji wywiadu
Materiały stanowiące pomoc dla respondenta w czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz