Instrumenty pomiarowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty pomiarowe - wykład - strona 1 Instrumenty pomiarowe - wykład - strona 2 Instrumenty pomiarowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Badania marketingowe wykład nr 5 02.12.2008
Instrumenty pomiarowe (narzędzia badawcze)
Co to jest instrument pomiarowy?
Narzędzie służące do pomiaru badanych obiektów
Zaplanowany sposób jak pytać jak obserwować by zdobyć dane o konsumencie czy o innych „aktorach” rynku
Podział instrumentów:
Naturalne
Sztuczne
Konwencjonalne (kwestionariusz, scenariusz wywiadu, testy i inne)
Mechaniczne (tachistoskop, psychogalwanometr, skaner i inne)
Instrumenty pomiarowe w badaniach jakościowych
Najpopularniejsze instrumenty w badaniach jakościowych to: Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego
Testy projekcyjne
Schemat wątków tematycznych / scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego
Kwestionariusz - lista pytań na jeden lub więcej tematów uporządkowana merytorycznie i graficznie.
Długość kwestionariusza mierzona jest nie w liczbie pytań lecz czasem trwania wywiadu, który trzeba ustalić w pilotażu.
Kwestionariusz i ankieta to nie jest to samo.
Rodzaje pytań w kwestionariuszu:
Otwarte nie przedstawia się respondentowi możliwych odpowiedzi, pozostaje całkowita swoboda jeżeli chodzi o jej treść.
Zamknięte przewidziane są możliwe odpowiedzi które są odczytywane respondentowi lub wręczana jest mu karta na której na której są one wydrukowane
Półotwarte lista odpowiedzi uzupełniona jest o pytanie otwarte
Przekodowane - zamknięte dla ankietera otwarte dla respondenta
Alternatywne (dychotomiczne):
Czy w ubiegłym tygodniu był Pan w kinie?
Tak
Nie
Kafeteria:
Dysjunktywna - tylko jedna odpowiedź
Koniunktywna - więcej niż jedna odpowiedź
Reguły układania kwestionariusza:
Stopniowanie pytań: zawsze rozpoczynamy od pytań ogólnych często otwartych i kolejno przechodzimy do pytań bardziej szczegółowych najczęściej zamkniętych
Wprowadzamy pytania kontaktowe na „rozgrzewkę” oraz pytania „bufory” relaksujące mające zneutralizować lub rozproszyć napięcie wywołane dotychczasowymi pytaniami a także pytania kontrolne
Na zakończenie w kwestionariuszu umieszczamy pytania dotyczące cech respondenta są to tzw. pytania metryczkowe.
Pytania filtrujące i reguły przejścia:
Pytanie filtrujące - pozwala oddzielić pewną grupę respondentów od innych (np. znających dane wydarzenie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz