Metody budowy kwestionariusza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody budowy kwestionariusza - strona 1 Metody budowy kwestionariusza - strona 2 Metody budowy kwestionariusza - strona 3

Fragment notatki:

Metody budowy kwestionariusza.
Kwestionariusz jest to zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi.
Rodzaje kwestionariuszy:
kwestionariusz ankietowy - w ankietowych formach pomiaru pytania odczytuje respondent i on udziela odpowiedzi pisemnej, mając kwestionariusz w ręku;
kwestionariusz wywiadu - w wywiadach pytania zadaje prowadzący wywiad, odczytując je z kwestionariusza;
Kwestionariusza używa się w badaniach marketingowych do pomiaru cech psychicznych, fizycznych, demograficznych, ekonomicznych itp.
Podstawową funkcją kwestionariusza jest pomiar. Istotą pomiaru za pomocą kwestionariusza jest zadanie pytania. Pytanie jest adresowane do respondenta i jest zasadniczą częścią kwestionariusza. Pytanie bezpośrednio ingeruje w świadomość respondenta, pobudzając go do odpowiedzi. Rodzaj pytania oraz sposób jego budowy ma zatem zasadnicze znaczenie dla wyników całego badania. W związku z tym mogą powstać dwa rodzaje błędów: błąd odpowiedzi oraz błąd pomiaru.
Kwestionariusz buduje się stopniowo. Pracując nad nim musimy wziąć pod uwagę postanowienia podjęte podczas projektowania badania. Już w okresie projektowania badania należy zebrać wystarczające wiadomości pozwalające na sformułowaniu hipotez, które pomagają zwiększyć trafność badania. Hipotezy pełnią podobną rolę wobec kwestionariusza, pomagając w formułowaniu właściwych pytań. W pierwszej fazie budowy kwestionariusza badacz więc już wie, jakie dane należy zebrać, z jakich źródeł oraz za pomocą jakich metod. Dane otrzymane z pomiaru za pomocą kwestionariusza nie będą miały wartości, jeżeli będą nie na temat lub będą niekompletne. Przed przystąpieniem do formułowania pytań i skal odpowiedzi należy także określić formę i metodę zbierania danych oraz wynikający stąd rodzaj kwestionariusza. Jeżeli dane postanowimy zbierać za pomocą metody ankiety pocztowej lub prasowej, gdzie respondent otrzymuje kwestionariusz do ręki i gdzie nie ma ankietera, kwestionariusz musi być inaczej zbudowany niż w przypadku wywiadu osobistego, gdzie respondent nie ma tego instrumentu w ręku. W przypadku kwestionariusza ankietowego większego znaczenia nabierają następujące jego elementy:
instrukcje dla respondenta,
konieczność dokładnego skalowania odpowiedzi w ramach pytań zamkniętych,
bardzo dobra jakość papieru i druku,
układ i kolejność pytań,
jednoznaczność i prostota pytań
liczba pytań.
Natomiast w kwestionariuszu wywiadu większość tych elementów nie ma tak dużego znaczenia ze względu na obecność ankietera i fakt, że respondent nie musi dawać pisemnych odpowiedzi.


(…)

…”.
Skalowanie odpowiedzi.
Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzi: niewyskalowane i wyskalowane. W zależności od rodzaju żądanej odpowiedzi pytania dzieli się odpowiednio na otwarte i zamknięte. Odpowiedź na pytanie otwarte jest odpowiedzią niewyskalowaną, a odpowiedź na pytanie zamknięte - odpowiedzią wyskalowaną.
Pytania otwarte.
Odpowiedź na pytanie otwarte jest wypowiedzią swobodną całkowicie sformułowana przez respondenta. Jest to odpowiedź niewyskalowana, nie ograniczona ani co do treści, ani sposobu budowy zdań, ani czasu wypowiedzi. Wszystkie pytania otwarte różnią się jednak stopniem otwartości i - w związku z tym - pozwalają na różną swobodę wypowiedzi. Zaletą pytań otwartych jest to, że zachęcają respondenta do odpowiedzi zgodnie z jego wolą, możliwością wypowiedzi i jego punktem widzenia. Wypowiedź respondenta nie jest ograniczona żadnymi warunkami, ani kategoriami, które mogłyby być zawarte w pytaniu. Pytania otwarte nadają się szczególnie w badaniach wstępnych, np. do poszukiwania problemu decyzyjnego i badawczego lub w projektowaniu kwestionariusza. Budując kwestionariusz, należy w wielu przypadkach zaczynać od pytań ogólnych, aby potem przejść do szczegółowych. Pytania otwarte są także często…
… się upewnić i dokładnie poznać, ilu respondentów pamięta lub zna określony fakt.
Np. Czy pamięta Pani któregoś z producentów spożywanych konserw rybnych?
Których producentów konserw rybnych pamięta Pani najlepiej?
Dlaczego kupuje Pani konserwy rybne?
Skłonność respondenta do udzielania dokładnych odpowiedzi.
Respondent nie jest zwykle skłonny do odpowiedzi na pytania dotyczące danych personalnych…
… się. Przykładami tematów kłopotliwych lub drażliwych są: konsumpcja napojów alkoholowych, problemy seksualne, używanie środków higieny osobistej, konsumpcja niedozwolonych używek, postawy antyrządowe, uprzedzenia rasowe i religijne.
Formułowanie pytań.
Formułowanie pytań polega na przekształceniu opracowanej treści na zadania pytające lub oznajmujące, zrozumiałe dla respondentów.
Jednoznaczność pytania oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz