Badania kwestionariuszowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania kwestionariuszowe - strona 1 Badania kwestionariuszowe - strona 2 Badania kwestionariuszowe - strona 3

Fragment notatki:

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 3 stron.
Instrumenty pomiarowe : Naturalne Sztuczne konwencjonalne Badania kwestionariuszowe Kwestionariusz - zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi
Kwestionariusz - wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany celom badania zbiór pytań Budowanie kwestionariusza jest jednym z najtrudniejszych etapów procesu badawczego
Etapy budowy kwestionariusza Zasady budowania kwestionariusza Kwestionariusz ankietowy: instrukcje dla respondenta
dokładne skalowanie odpowiedzi w ramach pytań zamkniętych
dobra jakość papieru i druku
układ i kolejność pytań
jednoznaczność i prostota pytań
liczba pytań
Kwestionariusz wywiadu Budowanie kwestionariusza jest sztuką a nie nauką!! Struktura kwestionariusza wstęp część główna podstawowe dane o respondentach Wstęp przedstawienie siebie i swojej firmy sprawdzenie kwalifikacji respondenta
wyjaśnienie dlaczego dana osoba powinna udzielić odpowiedzi nawiązanie kontaktu z respondentem Formułowanie pytań Jednoznaczność pytania dobór odpowiedniego słownictwa sugestywność i emocjonalność pytań bezpośredniość i pośredniość pytań Pytania nie powinny nadwyrężać pamięci
Kolejność pytań - zasada przechodzenia od pytań ogólnych do szczegół o wych zasada wzbudzania zain teresowania zasada stopniowego wyczerpywania tematu - pytania trudniejsze i kontrowersyjne umieszcza się bliżej końca kwestionariusza. Instrukcje kwestionariuszowe Zasady projektowania kwestionariusza właściwa kolejność pytań pytanie powinno dotyczyć tylko jednej sprawy pytania powinny dotyczyć faktów, które respo n denci mogą sobie łatwo przypomnieć pytania powinny być jasne i zrozumiałe dla każd e go uczestnika badań należy unikać pytań sugerujących, naprowadzaj ą cych respondenta unikać pytań kłopotliwych dla respondenta układ i prezentacja kwestionariusza powinny uł a twiać udzielenie odpowiedzi Rodzaje pytań i zasady ich budowy - pytania filtrujące . Rozpatrzenie zdolności respondenta do udzielenia dokła d nych odpowiedzi Skłonność do udzielania dokładnych odpowiedzi pytania kłopotliwe, drażliwe pytania dotyczące danych personalnych - umieszcza się na końcu kwestionariusza Skalowanie odpowiedzi

(…)

… w formie pytania dopełniajacego
1. Proszę określić dolną granicę temperatury przy której produkt powinien zachowywać swoje właściwości ....................C
Skala ilorazowa
(naturalny punkt zerowy i jednostka miary)
Skala ilorazowa w formie pytania dopełniającego
W jakim wieku otrzymał\a Pani\Pan prawo jazdy ............ lat
Proszę określić najwyższą, możliwą do zaakceptowania cenę towaru…
… dokładnych odpowiedzi
pytania kłopotliwe, drażliwe
pytania dotyczące danych personalnych - umieszcza się na końcu kwestionariusza Skalowanie odpowiedzi
Pytania
otwarte zamknięte
Odpowiedź niewyskalowana Odpowiedź wyskalowana
Pytania otwarte
zaleta - zachęcają do odpowiadania zgodnie z wolą respondenta
wada - niechęć respondentów do udzielania długich odpowiedzi
Pytania zamknięte
niewielki błąd pomiaru, jeśli dobrze wyskalowane
Nie przeciągajmy pytań!!!!!
Skale pomiarowe
Skala nominalna
Cel pomiaru identyfikacja kategorii bez konieczności dokonywania gradacji
mierzone cechy konsumentów: płeć, zawód, miejsce zamieszkania, Pytania rozstrzygające
Czy zamierzacie Państwo zakupić telefon komórkowy? Tak Nie Pytania dopełniające
Które ze środków telekomunikacji wykorzystujecie Państwo w firmie?
Telefon przewodowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz