Badania rynku usług finansowych

note /search

Sektor branza grupy strategiczne

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1967

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 4 stron. Grupy strategiczne Grupy strategiczne (wg. Portera) to przedsiębiorstwa tego samego sektora podobne do siebie ze względu na tożsamość kanałów dystrybucji, segmentów rynku, jakość produktu, mające podobne metody obsługi klientów oraz zbliżoną polityk...

Badania działań promocyjnych - wykład z badań rnku usług finansowych...

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Wskaźniki potencjalnej efektywności środków reklamy Wskaźnik penetracji Wskaźnik jednostkowych kosztów penetracji Koszt dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy Wskaźnik penetracji GRP= R * F R- zasięg oddziaływania jako liczba podmiotów odbierających przekaz reklamowy lub udział tych podmiotów w ...

Badania marketingowe w banku - wykład z badań rynku usług finansowych...

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2002

System Informacji Marketingowej (SIM) System informacji marketingowej obejmuje procedurę systematycznego (ciągłego) zbierania danych marketingowych, ich przetwarzania, analizowania, i przedstawiania zgodnie z potrzebami odpowiednich komórek decyzyjnych banku. Cele badań marketingowych(7) analiza...

Segmentacja - wykład z badań rynku usług finansowych

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1666

Segmentacja -wybrane definicje Segmentacja -wybrane definicje Segmentacja oznacza podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działa...

Badanie satysfakcji klienta - Wizerunek firmy

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1876

Co to jest satysfakcja klienta? Klienci od dawna już nie płacą za produkt w sensie fizycznym, ale za to, co w produkcie cenią i czego od niego oczekują. W wyniku zakupu i korzystania z produktu/usługi Klient zaspokaja lub nie zaspokaja swoje oczekiwania. Mogą tu wystąpić trzy rodzaje zależności: ...

PROMOCJA

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

POLITYKA PROMOCJI  POLITYKA PROMNOCJI Jest to zestaw środków,  za pomocą których instytucja  finansowa przekazuje na rynek  informacje dotyczące swoich  usług (i firmy), kształtuje potrzeby  klientów oraz kieruje popytem. CELE POLITYKI PROMOCJI • Kształtowanie wizerunku firmy  lub/i produktu • Zdob...

Badania kwestionariuszowe

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1890

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 3 stron. Instrumenty pomiarowe : Naturalne Sztuczne konwencjonalne Badania kwestionariuszowe Kwestionariusz - zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi Kwestionariusz - wszelki uprz...

Kwestionariusz ankiety „Usługi finansowe”(bankowo-ubezpieczeniowe)...

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2436

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 3 stron. Kwestionariusz ankiety „Usługi finansowe”(bankowo-ubezpieczeniowe) Część bankowa Proszę podać bank w którym Pan (i) posiada konto (jeśli więcej niż jedno to proszę podać nazwę wszystkich banków, jeśli nie posiada to proszę przejść do części ubezpiec...

Metody analizy danych marketingowych

  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 6 stron. Metody analizy danych marketingowych Zestawienia tabelaryczne i graficzne prosty sposób przedstawiania danych z badań rynku odnoszą się do danych nominalnych (jakościowych) mogą być stosowane przy danych wyrażonych za pomocą liczb (dane przedział...