Rynek usług finansowych - wykład z badań rynku usług finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek usług finansowych - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 1 Rynek usług finansowych - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 2 Rynek usług finansowych - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 3

Fragment notatki:

Rynek usług finansowych
„Dobry rynek wart jest więcej, niż dobra fabryka czy budynek”
Szczegółowe ujęcie rynków finansowych
Rynki finansowe są: miejscem w którym zawierane są transakcje funduszami pieniężnymi, zmierzające do wyrównania braków równowagi w obszarach płynności finansowej (pieniężnej) i w obszarze kapitału pieniężnego (Z. Fedorowicz, Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997, s.22)
Szczegółowe ujęcie rynków finansowych
Rynki są: „miejscami, w których przeprowadza się transakcje kupna/sprzedaży, a przedmiotem handlu są różnorodne instrumenty finansowe (waluty, papiery wartościowe, depozyty bankowe, akcje, metale szlachetne, nieruchomości …)- (P. Zamora, Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego. Pomocnicze materiały dydaktyczne, AE w Krakowie)
Ekonomiczne ujęcie rynku
Ogół stosunków wymiennych między uczestnikami rynku, w którym:
- stronę podmiotową po stronie popytu tworzą osoby fizyczne, prawne i organizacje, które chcą uczestniczyć w transakcjach instrumentami finansowymi i spełniają niezbędne ku temu warunki (zainteresowanie, dochód) a po stronie podaży - instytucje za pomocą których te potrzeby są realizowane. (Płonka M. marketing instytucji finansowych, AE Kraków)
Ekonomiczne ujęcie rynku
- stronę przedmiotową , którą tworzą po stronie popytu potrzeby związane z kapitałem lub funduszami (pomnożenie, pożyczenie, zabezpieczenie, inwestycje itp.), mające pokrycie w funduszu nabywczym i spełniające niezbędne warunki, a po stronie podaży produkty (dobra, usługi i inne wartości) zaspokajające owe potrzeby.
Przedmiotowa struktura rynku
Szeroko rozumiany kapitał
„ogół wartości angażowanych w działalność, mających przynieść korzyści”
Korzyści to nie tylko zysk!!!
pozycja rynkowa firmy,
renoma (wizerunek ) firmy w opinii klientów,
znak firmowy,
rekomendacje
kwalifikacje i postawy personelu,
lojalny rynek
Podstawowe formy kapitału
Kapitał fizyczny (rzeczowy)
Kapitał finansowy
Kapitał ludzki
Inne formy np. kapitał intelektualny
( Milo W. Finansowe rynki kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000)
Segmenty rynku finansowego-podział ze względu na składniki kapitału
Rynek dewizowy
Rynek kredytowy:
rynek pieniężny
rynek kapitałowy
Subrynki rynku finansowego
Rynek usług bankowych
Rynek ubezpieczeń
Rynek kapitałowy
Rynek wierzytelności
Ze względu na typ świadczonych usług wyróżniamy na rynku finansowym:

(…)

…, technicznych i ekonomicznych). Substytuty Istnienie alternatywnych instrumentów finansowych (np. funduszy inwestycyjnych)
Sposobem na tego rodzaju konkurencję są związki kapitałowe z podmiotami świadczącymi pokrewne usługi finansowe.
Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym Duża liczba ubezpieczycieli i banków
Przewaga kapitału zagranicznego
Integracja z UE Dalsze otoczenie przedsiębiorstwa finansowego…
… się zindywidualizowaniem i możliwością negocjacji warunków transakcji, odmienną ofertą usług.
Specyfika produktu finansowego: Oferowanie gwarancji wypłaty określonej sumy Niematerialność.
Komplementarność.
Produkt finansowy nie jest chroniony przed kopiowaniem.
Heterogeniczność.
Bliższe otoczenie przedsiębiorstwa finansowego Odbiorcy
Dostawcy
Bariery wejścia na rynek
Substytuty
Konkurencja na rynku Odbiorcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz