Międzynarodowy rynek ubezpieczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy rynek ubezpieczeń - strona 1 Międzynarodowy rynek ubezpieczeń - strona 2

Fragment notatki:


TEMAT 10. MIĘDZYNARODOWY RYNEK UBEZPIECZEŃ (BANKASSURANCE). Plan wykładu: 1. Definicja 2. Rozmiary rynków ubezpieczeniowych 3. Kanały dystrybucji 4. Bancassurance 5. Reinsurance 6. Wnioski Rynek ubezpieczeniowy Rynek ubezpieczeniowy - miejsce gdzie dochodzi do zawarcia umowy między ubezpieczeniowym a ubezpieczającym. Przedmiotem umowy jest określony rodzaj ryzyka. Umowa określona jest jako polisa ubezpieczeniowa. Na rynku ubezpieczeniowym działają dwie grupy podmiotów w zależności od przedmiotu ubezpieczenia:  zakłady ubezpieczeń na życie.  zakłady ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Techniki na rynku ubezpieczeniowym  Ubezpieczenie bezpośrednie (direct insurance) - dotyczy ryzyka które się pojawi lub nie pojawi.  Zabezpieczenie (assurances) - pokrywa koszty zdarzenia, które z pewnością nastąpi (śmierć).  Bankowość ubezpieczeniowa (bancassurance) - połączenie działalności bankowej i ubezpieczeniowej.  Reasekuracja (reinsurance) - ubezpieczyciel przekazuje cześć składki i ryzyko ubezpieczonego innym instytucjom ubezpieczeniowym.  Koasekuracja (co- insurance) - umowa ubezpieczenia jest zawierana z kilkoma instytucjami ubezpieczeniowymi. Są one odpowiedzialne do wysokości przypadających im kwot. Miary rynków ubezpieczeń  Składka ubezpieczeniowa (premium) - wpływy ze składek ubezpieczonych.  Składki jako % PKB (insurance penetration).  Składka per capita (insurance den sity).  Wartość aktywów zarządzanych przez zakłady ubezpieczeń.
Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych Pośrednicy usług - agenci i brokerzy:  Agent reprezentuje jedną (np. Allianz posiada 43 000 agentów) lub więcej firm ubezpieczeniowych (średnio 6)  Broker - działa na rzecz ubezpieczonego - dobór oferty, rodzaj, warunki umowy.
Bankowość ubezpieczeniowa (bancassurance)  Połączenie usług bankowych i ubezpieczeniowych.  Pojęcie powstało we Francji.  Banki poszukują dróg dywersyfikacji usług, nowych źródeł dochodów.  Firmy ubezpieczeniowe zdywersyfikują kanały dystrybucji.  Rozwój usług bankowości ubezpieczeniowej - dynamiczny.  W USA powiązania bankowo - ubezpieczeniowe są ograniczane.  We Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech bankowość ubezpieczeniowa - dozwolona. Formy współpracy. Bank - Instytucja ubezpieczeniowa
Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Podstawowe problemy bancassurance w Polsce Naruszenia interesów konsumentów w następujących aspektach:  dostarczania wystarczających informacji o ochronie ubezpieczeniowej, z której korzysta;  czy korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej jest dla konsumenta dobrowolne;  czy konsument ma wpływ na wybór ubezpieczyciela;  czy ochrona ubezpieczeniowa jest dostosowana do potrzeb konsumenta;  w jaki sposób następuje finansowanie ochrony ubezpieczeniowej.


(…)

…  umiędzynarodowienie instytucji i rynków;  produkty ubezpieczeniowe o charakterze globalnym;  produkty ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej złożone powiązane z innymi rodzajami usługi produktów;  dywersyfikacja ryzyka;  rozwój rynku reasekuracji;  deregulacji;  rozwój technologiczny;  reformy systemu zdrowia i emerytalnego;  rozwój kanałów dystrybucji.
Wnioski:  Międzynarodowy rynek ubezpieczeń mierzony…
… odnotowują zakłady ubezpieczeń majątkowych niż ubezpieczeń na życie.  Podobna tendencja występuje jedynie w Niemczech, Kanadzie i Chinach.  Bankowość ubezpieczeniowa - dynamiczny rozwój w Europie, ograniczony w USA - zagrożenie praw konsumenta.  Największy udział w rynku reasekuracji stanowi Ameryka Północna (51%), 36% - rynek europejski.  Rynek reasekuracji jest silnie skoncentrowany - 5 podmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz