sektor branza grupy strategiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sektor branza grupy strategiczne - strona 1 sektor branza grupy strategiczne - strona 2 sektor branza grupy strategiczne - strona 3

Fragment notatki:

Aleksandra Wicka. Notatka składa się z 4 stron.
Grupy strategiczne Grupy strategiczne (wg. Portera) to przedsiębiorstwa tego samego sektora podobne do siebie ze względu na tożsamość kanałów dystrybucji, segmentów rynku, jakość produktu, mające podobne metody obsługi klientów oraz zbliżoną politykę marketingową. Grupy te budują także podobne strategie rozwoju
Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą firm, które mają podobne podejście w prowadzeniu walki konkurencyjnej na rynku.
W koncepcji grup strategicznych uznaje się, że konkurencja w przemyśle toczy się między przedsiębiorstwami wewnątrz danej grupy strategicznej. Istotą grup strategicznych jest także łączenie się rywalizujących ze sobą organizacji w celu osiągnięcia doraźnych lub długofalowych korzyści, takich jak:
tworzenie lub umacnianie barier wejścia do danego sektora,
utrudnianie naśladownictwa strategii potencjalnym rywalom,
stosowanie wspólnej polityki rynkowej wobec konkurentów spoza grupy
Zidentyfikowanie strategii rynkowych wszystkich przedsiębiorstw sektora jest podstawą wyodrębnienia przedsiębiorstw należących do tej samej grupy strategicznej
Czynniki strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw brane pod uwagę przy łączeniu ich w grupy strategiczne Kryterium
Cechy
Jakość wyrobu
Standardowa, przeciętna
Wysoka, średnia
Najwyższy, światowy poziom
Wykorzystywane technologie
standardowe
nowoczesne
High technology
Specjalizacja asortymentowa
wąska
umiarkowana
Dywersyfikacja portfela produkcji
Ceny produktu
niskie
Średni poziom,
przystępne Bardzo wysokie
Koszty produkcji
Niskie ze względu na wykorzystanie ekonomiki skali
przeciętne
Wysokie
Zakres obsługiwanego rynku
mały
średni
Duży
Rodzaj klientów
Uboższe warstwy społeczeństwa
Zamożne warstwy społeczeństwa
Bardzo bogaci klienci
Integracja pionowa
niska
przeciętna
Wysoka
Integracja pozioma
niska
przeciętna
Wysoka
Źródła: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Gierszewska G., Romanowska M. PWE, 1995.
Konstruowanie mapy grup strategicznych składa się z:
identyfikacji kryteriów (jak największej ich liczby), które różnicują przedsiębiorstwa w danym sektorze,
sporządzania różnych wariantów map strategicznych z użyciem par z wybranej listy kryteriów charakteryzujących przedsiębiorstwa,
wyznaczania miejsca każdej firmy w przestrzeni strategicznej,


(…)

… strategicznych w hipotetycznym sektorze
Zadanie. 1 Na podstawie danych o dystrybutorach sprzętu AGD i RTV sporządzić mapę grup strategicznych i zinterpretować wyniki.
Identyfikacja konkurentów i określenie ich udziałów w rynku
A - Euro - Net (15-18%)
B - Media Markt (5%)
C - Conforama (1%)
D - Avans Polska (20%)
E - PPHU Mars (3%)
F - PPHU Eldom (1%)
G - Ducat (1%)
H - sieci hiper- i supermarketów (5-10%),
I - małe sklepy specjalistyczne (45%)
Wybór kryteriów różnicujących strategie dystrybutorów AGD i RTV
firma
zasięg
szerokość asortymentowa
liczba placówek
aktywność marketingowa
A - Euro - Net
ogólnopolski
pełen asortyment AGD i RTV wraz z osprzętowaniem
60
duża
B - Media Markt
ogólnopolski
AGD i RTV +oprogramowanie i sprzęt komputerowy
10
duża
C - Conforama
Warszawa i okolice
AGD i RTV+ meble i artykuły wyposażenia wnętrz
3
przeciętna
D - Avans Polska
ogólnopolski
AGD i RTV +osprzęt
ok.1000
bardzo duża
E - PPHU Mars
regionalny (5 województw)
AGD i RTV+ meble
107
dość duża
F - PPHU Eldom
regionalny (3 województwa małe)
AGD i RTV
3 hurtownie i 36 sklepów
przeciętna
G - Ducat
regionalny (8 niewielkich miast )
AGD i RTV+telefony GSM, kasy fiskalne i usługi
kilkanaście
przeciętna
H - sieci hiper i supermarketów…
… grup strategicznych oraz analiza liczby i charakteru aliansów strategicznych przedsiębiorstw sektora
Punktowa ocena atrakcyjności sektora
Założenia:
Można skonstruować listę czynników (kryteriów), które różnicują sektory i stopień ich atrakcyjności.
Posiadając listę kryteriów różnicujących - można ze względu na każde kryterium porównywać ze sobą dowolną liczbę sektorów.
Porównywanie sektorów ma sens…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz