Badania marketingowe w banku - wykład z badań rynku usług finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe w banku - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 1 Badania marketingowe w banku - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 2 Badania marketingowe w banku - wykład z badań rynku usług finansowych - strona 3

Fragment notatki:

System Informacji Marketingowej (SIM)
System informacji marketingowej obejmuje procedurę systematycznego (ciągłego) zbierania danych marketingowych, ich przetwarzania, analizowania, i przedstawiania zgodnie z potrzebami odpowiednich komórek decyzyjnych banku.
Cele badań marketingowych(7)
analiza i poznanie rynku finansowego, w tym zmian na nim zachodzących, jego wielkości, częstotliwości korzystania z usług bankowych, cech klientów itp.,
dostosowanie usług bankowych do potrzeb i oczekiwań klientów,
opracowanie nowych typów usług finansowych,
przetestowanie nowych usług wprowadzonych na rynek
Cele badań marketingowych
zapewnienie skuteczności działań promocyjnych,
kontrola oceny funkcjonowania banku przez klientów,
rozwój systemu dystrybucji i nowych technik sprzedaży, a także technologii bankowej
Rodzaje badań marketingowych - ze względu na źródła informacji Pierwotne Zebrane przez bank w drodze badań ankietowych, analizy rynku i eksperymentów Wtórne Zostały wcześniej zebrane i opracowane dla różnych celów np. dane urzędu statystycznego i NBP, spisy branżowe, literatura fachowa, kartoteki klientów, bilanse banków
Rodzaje badań marketingowych - ze względu na miejsce zdobywania informacji
Wewnętrzne - powstające w banku
Zewnętrzne - powstające w otoczeniu banku
GUS oraz wojewódzkie urzędy statystyczne
Terenowe biura pracy
Katalogi firm
Raporty wywiadowni gospodarczych
Raporty z badań marketingowych prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje
Artykuły i dane publikowane w prasie gospodarczej
Rodzaje badań marketingowych - ze względu na horyzont czasowy
Informacje o zjawiskach przeszłych (ex post)
Informacje o sytuacji przyszłej
(ex ante)
Rodzaje badań marketingowych - ze względu na cel któremu służą Operatywne - dostarczają wiedzy o sytuacji bieżącej np. dziennej liczbie zleceń. Specjalne - gromadzone dorywczo na konkretne potrzeby, np. wielkość akcji kredytowej.
Rodzaje badań marketingowych -prowadzone „własnymi siłami” i przez firmę badawczą Zalety badań własnych Znajomość specyfiki branży
Zachowanie tajemnicy banku i poufności co do prowadzonych badań i ich wyników
Brak problemów między zleceniodawcą badań a firmą je realizującą
Pełna kontrola nad przygotowaniem i realizacją badań
Możliwość obniżenia kosztów badań Zalety badań zewnętrznych Wiarygodność wyników badań
Większe kompetencje i doświadczenie personelu badawczego


(…)


Bardziej obiektywne spojrzenie na problemy badawcze banku
Wywiad kwestionariuszowy
Przeprowadzany osobiście, ma charakter sformalizowany i zamknięty,
Ankieter zadaje pytania respondentowi osobiście
Wady: wysokie koszty, duży nakład czasu niezbędny do ich przeprowadzenia
Wywiad telefoniczny Przeprowadza się go w celu zbadania zamówień i ocen klientów,
Jedną z jego form jest uzyskanie pisemnych odpowiedzi na pytania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz