Marketing bankowy - wprowadzenie - strategia działania banku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing bankowy - wprowadzenie - strategia działania banku - strona 1 Marketing bankowy - wprowadzenie - strategia działania banku - strona 2 Marketing bankowy - wprowadzenie - strategia działania banku - strona 3

Fragment notatki:

05.10.2011
Wykład 1
Temat: Marketing bankowy - wprowadzenie.
Wybrane definicje marketingu:
Wspólne cechy:
Celem działań marketingowych jest zaspokajanie potrzeb nabywców
Rynek nabywcy, konkurencja, zaspokajanie własnych celów instytucji, zyskowność
Kreowanie produktów i usług
Zaprojektowanie odpowiednich produktów i usług
Aktywność - działalność marketingowa jest przeciwieństwem oczekiwania na klienta bez podejmowania żadnych działań, trzeba walczyć o klienta
Definicja marketingu bankowego:
Marketing bankowy - systematyczne nakierowywanie całej polityki banku na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań istniejących i potencjalnych klientów w celu zaoferowania wyodrębnionych spośród nich - za pomocą marketingowej analizy i obserwacji rynku - grupom (segmentom) określonych produktów bankowych.
Ważne elementy:
Marketing bankowy nie jest działalnością akcyjną
Rozmowa z klientem powinna być rzeczowa, konstruktywna i prowadzić do określonych skutków
Działania muszą być ukierunkowane na klienta, robi się to dla tego, bo bank widzi w tym własny interes
Narzędzia oraz produkty bankowe oferuje się segmentom
Żeby zaspokoić potrzeby trzeba je znać
Nie można zapominać o własnych celach oraz o rentowności
Uściślając i uzupełniając te definicję należy dodać, że nie chodzi o samo zaspokajanie potrzeb (a więc ich uprzednie rozpoznawanie), ale także ich kształtowanie, tj. rezygnację lub zmianę niektórych z nich, a przede wszystkim kreowanie nowych. Zaspokajanie potrzeb klientów powinno odbywać się przy tym z korzyścią dla banku.
Specyficzne cechu rynku usług bankowych:
„Surowcem” na tym rynku jest pieniądz - pod wszystkim kryje się pieniądz Np. pod kredytem,
Wpływ na działania marketingowe: nie da się określić, trzeba wziąć pod uwagę
Zamiast tradycyjnego klienta-nabywcy mogą wystąpić 3 kategorie klientów:
Klienci deponenci i oszczędzający - „dostarczyciele pieniądza”, mają status ekonomiczny dostawcy, a nie nabywcy,
Klienci kredyto- i pożyczkobiorcy, mają tradycyjny status nabywcy
Klienci, mogący pełnić równocześnie lub w różnych okresach rolę zarówno dostawcy, jak i nabywcy, w stosunku do tego samego lub różnych banków
Wpływ: utrudnianie, ponieważ trzeba różnicować działania marketingowe
Istnieje bezpośredni kontakt pracownika banku z klientem, co powoduje, że personel banku oddziałuje marketingowo na klienta, czasem nawet o tym nie wiedząc.
Wpływ: ułatwianie, ponieważ bank ma gwarancję, że dotrze do klienta


(…)

… międzybankowych Np. dotyczących kart płatniczych).
Wpływ: ułatwianie, gdyż, jeśli ktoś stanie się klientem banku to bank ma o wiele łatwiej żeby dotrzeć po raz kolejny do klienta, utrudnianie:, ponieważ banki mają trudność w dotarciu do klientów innych banków Wyjątkowo duży wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na działalność banków (licencjonowanie działalności, podleganie nadzorowi finansowemu itp.).
Wpływ…
…, rodzajów produktów
Najpierw sięga się do informacji łatwo dostępnych
Przy badaniu podaży na kredyty hipoteczne jest bardzo istotne badanie poziomu zamożności.
Celowe - dostosowane do decyzji, którą chcemy podjąć
Systematyczny - sięgamy do danych regularnie
Obiektywny - sięgamy do informacji, niezniekształconych
Procedura badań marketingowych:
Etap programowania:
W trakcie programowania badań…
… wykorzystania poszczególnych produktów bankowych w oddziałach, struktury lokat, struktury kredytów, udziału tzw. złych kredytów w portfelu kredytowym banku)
Udział złych kredytów w portfelu kredytowym banku jest najmniejszy w przypadku kredytów hipotecznych
Kartoteki klientów
Sprawozdania pracowników z praktyk w bankach zagranicznych, szkoleń itp.
Badania bezpośrednie (field research):
Są to bezpośrednie…
….
Przed deregulacją (w latach 70-tych) banki miały monopol na operacje finansowe. Potem nastąpił okres deregulacji, zniesiono wtedy ograniczenia dla banków oraz bardzo zawężono ilość usług, które banki mogły oferować.
Wpływ: utrudnianie i intensyfikowanie - konkurencja zmusza do działań marketingowych, ale je utrudnia.
19.10.2011
Wykład 2
Marketingowa strategia działania banku:
Punkt wyjścia:
Potrzeby, preferencje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz