Marketing bankowy

note /search

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1533

1) Podać 3 cechy specyficzne rynku usług bankowych  - surowcem na tym rynku jest pieniądz - trzy kategorie klientów: dostawca, nabywca, nabywco-dostawca - bezpośredni kontakt z ostatecznym odbiorcą - bank - instytucja świadcząca usługi publiczne - produkty i usługi często nie mają formy material...

Polityka cenowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1176

30.11.2011 Wykład 5 Temat: Polityka cenowa. Uwarunkowania znaczenia cen jako instrumentu marketingowego: Czynniki wpływające na znaczeni cen Znaczenie cen jako instrumentu marketingu Duże Małe - Poziom elastyczności cenowej popytu - Rodzaj konkurencji - Rdzeń homogeniczności produktów - F...

Polityka dystrybucji usług bankowych, promocji oraz znaczenie personel...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470

14.12.2011 Wykład 6 Temat: Polityka dystrybucji usług bankowych. Pojęcie dystrybucji i polityki dystrybucji: Z punktu widzenia banku: Całość przedsięwzięć i środków, za pomocą, których bank może zaoferować klientom interesujące ich produkty i usługi w odpowiedniej formie, odpowiednim miejscu i ...

Polityka produktu i polityka cenowa banku- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2366

16.11.2011 Wykład 4 Temat: Polityka produktu i polityka cenowa banku. Klient: Produkt: Zakres oferty Struktura asortymentowa Funkcje podstawowe i dodatkowe Korzyści Gwarancje Jakość usług Cena: Metody ustalania cen Oprocentowanie Opłaty Prowizje Bonifikaty Strategie cenowe Dystrybu...

Segmentacja rynku usług bankowych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 2919

02.11.2011 Wykład 3 Segmentacja rynku usług bankowych: Polega na podziale niejednorodnej klienteli banku na jednolite grupy, tj. takie, których członkowie mają więcej cech wspólnych niż cech łączących ich z innymi grupami Powinna obej...

Marketing bankowy - wprowadzenie - strategia działania banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1533

05.10.2011 Wykład 1 Temat: Marketing bankowy - wprowadzenie. Wybrane definicje marketingu: Wspólne cechy: Celem działań marketingowych jest zaspokajanie potrzeb nabywców Rynek nabywcy, konkurencja, zaspokajanie własnych celów instytucji, zyskowność Kreowanie produktów i usług Zaprojektowanie...