Pytania testowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - strona 1 Pytania testowe - strona 2 Pytania testowe - strona 3

Fragment notatki:

1) Podać 3 cechy specyficzne rynku usług bankowych  - surowcem na tym rynku jest pieniądz
- trzy kategorie klientów: dostawca, nabywca, nabywco-dostawca
- bezpośredni kontakt z ostatecznym odbiorcą
- bank - instytucja świadcząca usługi publiczne
- produkty i usługi często nie mają formy materialnej
- brak ochrony innowacji
- duży wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej
- każdy bank ma odrębną sieć dystrybucji
2) Badania które bank prowadzi wykorzystując dostępne informacje to badania wtórne 3) Coś o segmentacji rynku- związane z definicją  Informacje zgromadzone w trakcie badań (zwłaszcza pierwotnych) mogą stać się podstawą segmentacji rynku. Proces ten polega na podziale niejednorodnej klienteli banku na jednolite grupy, tj. takie, których członkowie mają więcej cech wspólnych niż cech łączących ich z innymi grupami.
Segmentacja powinna obejmować zarówno istniejących, jak i potencjalnych klientów banku. Każdy z segmentów rynku powinien być wyraźnie wyodrębniony i mieć swoją specyfikę, by możliwe było ustalenie w stosunku do niego konkretnego celu i opracowania odpowiedniej strategii marketingowej. By nie dopuścić do nadmiernego „rozczłonkowania” rynku należy pamiętać, że każdy segment powinien spełniać kilka podstawowych wymogów, tj. być:
- mierzalny,
- możliwy do identyfikacji,
- dostępny,
- znaczący (tj. wystarczająco duży, by zapewnić rentowność działania),
-możliwy i warty wykorzystania (tj. zbieżny z priorytetami banku).
Segmentacja rynku przynosi wiele korzyści, wśród których wymienić można:
lepsze zrozumienie rynku i zachodzących na nim zmian, identyfikację niezaspokojonych potrzeb,
podniesienie efektywności i skuteczności działalności marketingowej poprzez lepsze dostosowanie oferowanych produktów i usług do potrzeb klientów (większa skuteczność wszystkich środków marketingu-mix).
4) Na czym polega analiza poszczególnych segmentów rynku w procesie segmentacji  Na zbadaniu Typowych cech każdego segmentu, jego siły i słabości oraz potencjału rozwojowego tak aby można było ustalić potrzeby klientów z każdego segmentu  5) Podział ze względu na płeć, poziom wykształcenia - kryterium socjodemograficzne  6) Jakieś pytania odnośnie strategii oddziaływania na segmenty docelowe tzn. marketing zróżnicowany, niezróżnicowany i skoncentrowany ( było to ujęte w takim sensie: oddziaływanie na cały rynek jednakową kompozycją instrumentów to…..)  7) O asortymencie szerokim i wąskim 
- asortyment szeroki - oferta banku zawiera wiele różnych produktów
- asortyment głęboki - wiele odmian konkretnego produktu

(…)

… z najwyraźniej zarysowujących się tendencji w marketingu bankowych w krajach rozwiniętych. Jej zewnętrznym, zauważalnym przejawem jest wprowadzanie norm ISO z grupy 9000, wdrażanie zasad TQM (Total Quality Management), metody Six-Sigma czy wewnętrznych systemów poprawy i zapewniania jakości (księgi jakości, polityka poprawy jakości itp.). Umożliwiają one ustalenie pewnych standardów jakościowych dotyczących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz