Wykład - Zarządzanie bankiem i marketing bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie bankiem i marketing bankowy - strona 1 Wykład - Zarządzanie bankiem i marketing bankowy - strona 2 Wykład - Zarządzanie bankiem i marketing bankowy - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie bankiem
Marketing bankowy
Plan wykładu
Istota i podstawowe elementy marketingu bankowego
Instrumenty marketingu bankowego:
produkt cena dystrybucja
promocja
Orientacja marketingowa w zarządzaniu bankiem
Orientacja marketingowa - potencjał ekonomiczny banku dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych, w centrum zainteresowania znajdują się klienci i ich potrzeby.
Marketing bankowy obejmuje całokształt stosunków banku z otoczeniem zewnętrznym oraz klientami w zakresie działalności usługowej.
Cechy usług bankowych - 4 N
Działalność bankowa jest działalnością w sferze usług. W odróżnieniu od produktów materialnych usługi mają charakter (4N):
niematerialny - nie można ich zobaczyć dotknąć, posmakować czy pokazać nierozdzielny - nie jest możliwe oddzielenie fazy produkcji od fazy konsumpcji niejednorodny - usługi nie są świadczone jednakowo
nietrwały - nie mogą jak towary być magazynowane
Cechy usług bankowych cd.
Przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe, zobowiązania finansowe jednych podmiotów w stosunku do drugich - obietnice jednych podmiotów względem innych.
Pieniądze jako dobro wzbudzające szczególne emocje dla klientów
Klienci banków są zazwyczaj lojalni Klient nie interesuje się usługą bankową jako taką ale korzyściami płynącymi dla swoich finansów.
Segmentacja rynku bankowego
Jest podział rynku na rynki bardziej jednorodne według określonego kryterium. Dla prowadzenia działań marketingowych niezbędne jest wyodrębnienie klientów ze względu na jednorodne potrzeby i możliwość jednolitego sposobu oddziaływania. Segment rynku powinien być : mierzalny
dostępny odpowiednio duży Kryteria segmentacji - przykłady
Geograficzne (regiony świata, państwa, województwa, miasta itp)
Demograficzne
wiek
płeć
wysokość zarobków
wartość aktywów rozporządzalnych
etap życia (uczeń, student, stan cywilny, posiadanie dzieci, emeryt)
wykonywany zawód
rodzaj umowy o zatrudnienie
Behawioralne (entuzjaści, pasywni, sceptycy)
Psychograficzne (według profilu klienta przygotowaną w oparciu o: skłonność do ryzyka, wiedzę o rynkach finansowych, stopień akceptowania innowacji, styl życia wpływający na model konsumpcji, system wartości światopoglądowych)


(…)

… (alternatywne) kanały dystrybucji: telefon stacjonarny, telefon komórkowy (SMS, WAP), bankomat, komputer osobisty, Internet i inne urządzenia
Wielokanałowość usług bankowych (komplementarność kanałów dystrybucji)
Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji
Bankowość elektroniczna wiąże się z możliwością skorzystania z usług bankowych w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, bez widocznego pośrednictwa pracownika banku, z natychmiastowym efektem.
Obszary bankowości elektronicznej
stosowanie kart bankowych wykorzystanie do komunikacji z bankiem telefonii stacjonarnej i  komórkowej
wykorzystanie komputerów i oprogramowania dostarczanego przez bank (tzw. home banking),
wykorzystanie komputerów i standardowego oprogramowania umożliwiającego połączenie z bankiem za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci…
…) i dodatkowe (usługi dodatkowe) - wyróżnia się poziomy produktów (np. Kotler 5 poziomów)
Nadawanie marki produktom
Jakość produktów
Cykl życia produktów (wprowadzenie, wzrost, nasycenie, spadek); nowy produkt zaspokaja nowe potrzeby lub potrzeby już istniejące
Cena
Polityka cenowa uwzględnia osiągnięciu rentowności banku oraz uwzględnieniu jego pozycji konkurencyjnej na rynku.
Obejmuje różne kategorie…
… - przy ustalaniu ceny bierze pod uwagę całokształt relacji z klientem
Oprocentowanie depozytów
Konkurowanie o depozyty odbywa się kosztem rentowności banku.
W warunkach pełnej konkurencji faktycznie nie bank a rynek ustala wysokość oprocentowania depozytów.
Koszt pozyskania depozytów podwyższony jest o koszt ubezpieczenia depozytów bankowych oraz o koszt rezerwy obowiązkowej
Dystrybucja usług bankowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz