Finanse i bankowość

note /search

Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 3955

Operacje aktywne banków to: udzielanie kredytów emisja bankowych papierów wartościowych zakup akcji Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to: inkaso dokumentowe akredytywa dokumentowa

Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2317

Operacje aktywne banków to: Udzielanie kredytów Emisja bankowych papierów wartościowych Zakup akcji Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to: Inkaso do...

Finanse i bankowość- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 3 Zadania i zasady działania BIK ZADANIA ZASADY Zbieranie Wzajemność Gromadzenie Wiarygodność Przetwarzanie Neutralność Udostępnianie Max bezpieczeństwo Zasada wzajemności - prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo ...

Finanse i bankowość- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 4 Metody oceny zdolności kredytowej: Metody i zakres oceny zdolności kredytowej uzależnione są od: rodzaju udzielonego kredytu kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt - inaczej przebiega ocena firmy która prowadzi pełną sprawozdawczość finansową, inaczej firmy k...

Finanse i bankowość- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 5 Kredyty bankowe cz.1 Kredyt lombardowy - to kredyt, którego zabezpieczeniem jest zastaw w postaci ruchomości (mogą nim być dzieła sztuki, papiery wartościowe, biżuteria, środki transportu). W przypadku tego k...

Finanse i bankowość- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 6 Ryzyko kredytowe - jego istota, przyczyny występowania, sposoby ograniczania i rodzaje Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku zaciągniętego kredytu (w całości lub części) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami. Pojęcie to...

Czynności pośredniczące- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 8 CZYNNOŚCI POŚREDNICZĄCE Rachunki bankowe - wykorzystywane na ryzyko, koszt i zlecenie klienta Rachunek bankowy - jest to podstawowe narzędzie stosowane przez banki, które służy do ewidencjonowania dwóch przeciwstawnych sobie strumieni pieniężnych. Celem otwier...

Bankowość- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 9 Zasady funkcjonowania banków komercyjnych w gospodarce rynkowej: Samodzielności Samofinansowania Komercjalizmu Uniwersalizmu Specjalizacji Komercyjności Koncesji Ad 1. Bank jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego co oznacza że samodzielnie nab...

Bankowość- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 10 Zastosowanie matematyki finansowej do ustalania wysokości odsetek Zad. Na rachunku bankowym ulokowano 100 zł na rok wiedząc że oprocentowanie jest stałe i wynosi 20% w skali roku. Wyznacz wartość ...

Finanse i bankowość- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 11 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - istota i funkcje Funkcje BFG: Gwarancyjna a) przedmiot gwarancji - środki zgromadzone na rachunkach imiennych zarówno złotowych jak i walutowych - środki pozyskane w inny sposób na który wystawiono dowody imienne - środki jedn...