Finanse i bankowość- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- wykład 5 - strona 1 Finanse i bankowość- wykład 5 - strona 2 Finanse i bankowość- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 5
Kredyty bankowe cz.1
Kredyt lombardowy - to kredyt, którego zabezpieczeniem jest zastaw w postaci ruchomości (mogą nim być dzieła sztuki, papiery wartościowe, biżuteria, środki transportu). W przypadku tego kredytu podmiot zastawu znajduje się w posiadaniu banku natomiast jego właścicielem jest w dalszym ciągu kredytobiorca. Kwota kredytu lombardowego na ogół stanowi około 70% wartości przedmiotu zastawu.
Banki tak się zabezpieczają, bo przedmiot zastawu jest w posiadaniu banku, ale nie jest on jego właścicielem.
Kredyt reportowy - jest to podobny kredyt do lombardowego (przedmiotem zastawu są ruchomości) z tym, że przedmiot zastawu jest własnością banku. Natomiast jego użytkownikiem, posiadaczem jest klient. Z tego względu kwota kredytu reportowego na ogół odpowiada wartości przedmiotu zastawu.
Np. kredyt reportowy na zakup samochodu - bank jest wpisany w dowodzie jako właściciel
Kredyt hipoteczny - charakteryzuje to, że przedmiotem zastawu są nieruchomości. Jest udzielany na długi okres, opiewa na duże kwoty i najczęściej jest uruchamiany poprzez rachunek kredytowy.
Kredyt docelowy (celowy) - jest to klasyczny przykład kredytu bankowego i ich celem jest finansowanie jednego cyklu produkcyjnego, względnie transakcji handlowej jak również zakup określonego środka trwałego. Na ogół jest to kredyt nieodnawialny.
Kredyt na zobowiązania - jest to kredyt udzielony na pokrycie wymaganych zobowiązań na sfinansowanie których nastąpił chwilowy brak własnych środków obrotowych spowodowanych np. przejściowymi trudnościami w sprzedaży lub zahamowaniem w spływie należności. Na ogół udzielany na kilka miesięcy, na ogół nie odnawialny.
Kredyt kasowy (płatniczy) - kredyt udzielany w ramach rachunku bieżącego, a jego celem jest sfinansowanie bardzo pilnych płatności gotówkowych. Udziela się go na ogół na okres kilku dni.
Kredyt sezonowy - jest zbliżony do kredytu celowego, wykorzystuje się go przy niektórych rodzajach produkcji w minimalnym zakresie usług, w których zakup surowców ma charakter sezonowy. Surowce te wymagają następnie przetworzenia, uszlachetnienia i przechowywania.
Linia kredytowa - to kredyt ogólno obrotowy, który jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Za jego pomocą można w okresie trwania umowy sfinansować różne cele zaliczone do eksploatacyjnych. Kredyt ten może być odnawialny lub nieodnawialny.
Kredyt odnawialny - umowa kredytowa zawarta na rok - w ciągu roku możemy z niego korzystać kilka razy wybierając potrzebne kwoty. Tzw. kredyt rewolwingowy.
Kredyt nieodnawialny - umowa kredytowa zawarta na rok - raz pobieramy potrzebną kwotę, a potem już tylko możemy ją spłacać.

(…)


Metoda scoringowa - w tym przypadku klient wypełnia ankietę, w której wyszczególnia się pewne cechy wspólne wszystkich kredytobiorców.
- wiek
- płeć
- stan cywilny
- rodzaj pracy
- status mieszkaniowy
- liczba osób na utrzymaniu
- zajmowane stanowisko
- posiadane karty kredytowe
- polisy ubezpieczeniowe
- ilość spłacanych kredytów
Każda cecha ma przypisaną określoną ilość punktów. Ocena klienta polega…
… - umowa kredytowa zawarta na rok - w ciągu roku możemy z niego korzystać kilka razy wybierając potrzebne kwoty. Tzw. kredyt rewolwingowy.
Kredyt nieodnawialny - umowa kredytowa zawarta na rok - raz pobieramy potrzebną kwotę, a potem już tylko możemy ją spłacać.
Kredyt rembursowy - to kredyt wekslowy akceptacyjny w transakcjach handlu zagranicznego.
Z kredytem odnawialnym jest związane pojęcie „wolnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz