Finanse i bankowość- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- wykład 4 - strona 1 Finanse i bankowość- wykład 4 - strona 2 Finanse i bankowość- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość dr Witold Gradoń Wykład 4
Metody oceny zdolności kredytowej:
Metody i zakres oceny zdolności kredytowej uzależnione są od:
rodzaju udzielonego kredytu
kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt - inaczej przebiega ocena firmy która prowadzi pełną sprawozdawczość finansową, inaczej firmy która prowadzi sprawozdawczość uproszczoną, a jeszcze inaczej wg. Klienta indywidualnego.
Etap działalności kredytowej - na etapie oceny wniosku kredytowego ocena zdolności kredytowej ma charakter kompleksowy, natomiast na etapie wykorzystania kredytu(po podpisaniu umowy kredytowej) najczęściej ma charakter OCENY CZĄSTKOWEJ/ weryfikacji
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej potencjalnego kredytobiorcy powinna w szczególności uwzględniać:
Mierniki ilościowe ( wskaźniki rentowności, płynności, struktury bilansu)
Mierniki jakościowe( jakość zarządzania, stopień uzależnienia od rynku, stopień zależności od dotacji rządowych)
Dostępne oceny znanych agencji ratingowych - które odnoszą się zarówno do kraju dłużnika jak i samego dłużnika
Do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych metod oceny zdolności kredytowych zalicza się:
Analizę działalności firmy
Analizę SWOT
Analizę punktową ( tzw. Scoring)
Analizę dyskryminacyjną
Podział analizy działalności przedsiębiorstwa:
Analiza działalności firmy -jest podstawową metodą oceny zdolności kredytowej obejmuję analizę otoczenia w jakim działa firma oraz analizę ekonomiczną
Analiza otoczenia - obejmuje badanie tych warunków funkcjonowania firm nad którymi nie ma ona kontroli, ale musi uwzględniać w swojej działalności chodzi np. o otoczenie prawne, ekonomiczne, technologiczne, analizę dostawców, rynku zbytu, kontrahentów itd.
Zasadniczą część analizy działalności firmy stanowi analiza ekonomiczna, na którą spada analiza finansowa i techniczno-ekonomiczna. Treścią analizy finansowej, która bazuje na sprawozdaniach finansowych są:
Stan majątkowo-kapitałowy firmy
Wyniki finansowe
Czynniki kształtujące wypracowane wyniki
Ogólna kondycja finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa koncentruje się na tych wielkościach syntetycznych ale przyczyn kształtowania się tych wielkości należy szukać w stopniu wykorzystania czynników produkcji i w otoczeniu. Ich wyjaśnianie wymaga wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczno- ekonomiczną, która koncentruje się na takich czynnikach jak wyposażenie techniczne, zatrudnienie, płace, wydajność pracy itp.

(…)

… i przypisanej im liczby punktów.
Analiza dyskryminacyjna - należy do zobiektywizowanych metod oceny zdolności kredytowych, ponieważ eliminuje czynniki niemierzalne i opiera się wyłącznie na wskaźnikach finansowych. Metoda ta polega na budowie funkcji dyskryminacyjnych (modeli ekonometrycznych, w których zmiennymi objaśniającymi cechy przedsiębiorstwa są wskaźniki finansowe). Celem tej metody jest ocena…
… że to zysk a nie współczynniki określające ryzyko zwłoki w spłacie zadłużenia stanowi praktyczne kryterium podejmowania decyzji kredytowej. Maksymalizacja zysku stanowi w tym przypadku priorytet w minimalizacji ryzyka.
Scoring dla nowych produktów - jego budowa opiera się na wnioskach wysuniętych ze stosowania Scoring w praktyce i uniwersalnych cenach charakterystycznych dla wszystkich systemów. Analiza…
… przedsiębiorstwie jak i w jego otoczeniu umożliwiając tym samym elastycznie reagować na zmiany zachodzące w środowisku przedsiębiorstwa. Analiza SWOT nie stanowi samodzielnej oceny zdolności kredytowej - jest traktowana jako uzupełnienie ekonomicznej - finansowej
Analiza punktowa - polega na przypisaniu określonej wartości punktowej wyliczonym wskaźnikom finansowym. Ich zsumowaniu, a następnie ustaleniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz