Kredyty i aktywa banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyty i aktywa banku - strona 1 Kredyty i aktywa banku - strona 2 Kredyty i aktywa banku - strona 3

Fragment notatki:

Aktywa banku :
Gotówka i środki pieniężne w banku centralnym
Bony skarbowe i pieniężne
Należności:
Sektora finansowego
Sektora niefinansowego
Sektora budżetowego
Papiery wartościowe lokacyjne
Akcje i udziały
Wartość firmy
Rzeczowy majątek trwały
Produkty k redytowe :
Kredyt - przydzielenie przez bank, z zachowaniem przepisów Ustawy Prawo Bankowe określonej kwoty pieniędzy na ściśle określony czas z określonym w dniu zawarcia umowy oprocentowaniem według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z terminem wykorz ystania , z określoną spłatą kredytu i zabezpieczeniem na określony w umowie cel sprawdzonemu kredytobiorcy tzn. posiadającemu zdolność kredytową .
Pożyczka (pieniężna) - przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 k.c.) - banki udzielają tylko pożyczek pieniężnych.
Gwarancja pieniężna Forfaiting Faktoring Leasing Kredyt a pożyczka :
W umowie kredytowej bank zobowiązuje się oddać kredytobiorcy do dyspozycji pewną ilość środków pieniężnych na ściśle określony cel .
W umowie pożyczki bank zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określona ilość pieniędzy bez określonego celu , na co będą wykorzystane.
Funkcje kredytu :
Emisyjna
Rozdzielcza
Kontrolna
Dochodowa
Rodzaje kredytów :
Gospodarcze - dla firm
Obrotowe
Inwestycyjne
Na rozwój
Na modernizacje
Dla osób fizycznych - dla klienta indywidualnego, dla gospodarstw domowych
Kredyty konsumenckie (niektóre kredyty w ich ramach są kredytami konsumpcyjnymi)
Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy, której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej „Kredytodawcą” udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci.
Ustawy nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki (do 80 000 zł)
Procedura kredytowania :
Zapoznanie się klienta z ofertą kredytową,
Złożenie wniosku kredytowego,
Ocena wniosku kredytowego,
Ocena zdolności kredytowej, Ocena skali ryzyka kredytowego, Podpisanie umowy kredytowej,
Monitoring kredytowy,
Trudne kredyty - windykacja
Zdolność kredytowa :
Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.


(…)

… kredytowej:
Gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżącym zadłużeniu kredytobiorców w innych bankach oraz o spłatach kredytów
Pomoc dla banków w procesie oceny wiarygodności płatniczej istniejących i potencjalnych kredytobiorców,
Trafniejsza ocena ryzyka kredytowego,
Przyśpieszenie i uproszczenie procedur kredytowych, a tym samym zmniejszenie kosztów udzielania kredytów.
BIK - zasady działania:
Zasada
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz