Bankowość

note /search

Sytuacja finansowa banków

 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R. 1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o sy...

Bankowość - pytania do testu

 • Bankowość
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1708

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski BANKOWOŚĆ 2014-2015 Dr prof. hab. Jerzy Węcławski 1 Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski WY BANKOWOŚĆ 2014/2015 WY 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 8.1...

Bankowość - Weksel - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2933

stron. ...Weksel- dokument który pojawił się w wieku XII 1transport był niebezpieczny 2zapotrzbowanie na obca walutę było utrudnione ponieważ małe państewka miały tendencje do bicia własnych monet, występowało również fałszowanie pieniędzy Najpierw pojawił się weksel własny a dopiero późnie...

Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3451

Weksel jako dokument pojawił się w obrocie w XII wieku. Przyczyny były następujące: transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny, zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość... RODZAJE WEKS...

Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 8652
Wyświetleń: 9492

...nadwyżka eksportu nad importem – czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest...

Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa - Kred...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1813

Kredyt w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe, przyczynia się do obniżenia dochodów, a równocześnie staranie o...

Zestawy egzaminu z bankowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 5369

Zestaw 1 1) RPP 9 członków powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta, powoływani na 6 lat, tylko raz. 2)Wady ustawy o restrukturyzacji z 1994 r(4) zagrożenie wiążące się z łączeniem procesu restrukturyzacji BGŻ i procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych brak elastyczności ustawy w z...

Certyfikat depozytowy - Płynność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2317

Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsc...

Polityka monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2205

1. Polityka monetarna NBP. Cel. Metody. a Jakimi narzędziami do prowadzenia polityki monetarnej dysponuje NBP? b Czym się różni ekspansywna polityka monetarna od restrykcyjnej? c Na czym polegają operacje otwartego rynku? d Omów politykę stóp procentowych NBP. e Jaki jest skutek operacji ...