Zestawy egzaminu z bankowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawy egzaminu z bankowości - strona 1 Zestawy egzaminu z bankowości - strona 2 Zestawy egzaminu z bankowości - strona 3

Fragment notatki:Zestaw 1
1) RPP
9 członków powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta, powoływani na 6 lat, tylko raz.
2)Wady ustawy o restrukturyzacji z 1994 r(4)
zagrożenie wiążące się z łączeniem procesu restrukturyzacji BGŻ i procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych
brak elastyczności ustawy w zakresie liczby banków regionalnych
brak możliwości rozgraniczenia działalności własnej BGŻ S.A. od ustawowej funkcji banku krajowego
brak wystarczających zachęt, które mogłyby skłonić akcjonariuszy GBPZ S.A. i BUG S.A. do podjęcia decyzji o przystąpieniu do banku krajowego
3)Różnice między poleceniem przelewu i poleceniem zapłaty(3)
polecenie zapłaty jest inicjowane przez wierzyciela, dzięki czemu klient ma pełną kontrolę nad wpływem należności...

Zestaw 4
1) Scharakteryzuj korzyści płynące z reformy NBP
- z roku 1989 (2)
wprowadzenie zasady konkurencyjności między bankami przez odejście od ścisłego podziału terytorialnego terytorialnego branżowego
oparcie działalności banków komercyjnych na zasadach rachunku ekonomicznego
- z roku 1998 (2)
wprowadzono zasadę kolegialności powołując RPP przekształcając zarząd banku w organ decyzyjny
uniezależnienie BC od Rządu i innych podstawowych organów Państwa.
2) Zalety modelu rynkowo zorientowanego(2)
wpływa na redukcje kosztów pozyskania kapitału dzięki globalnej skali, a tym samym tańsze źródło finansowania
duża innowacyjność instrumentów finansowych 3) Uwarunkowania ograniczające samodzielność banków (2)
ochrona interesów klienta
dostosowanie działalności banków do realizacji ogólnej polityki gospodarczej Państwa
4) Funkcje systemu bankowego (5)
Stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia...


Zestaw 1
1) RPP
9 członków powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta, powoływani na 6 lat, tylko raz.
2)Wady ustawy o restrukturyzacji z 1994 r(4)
zagrożenie wiążące się z łączeniem procesu restrukturyzacji BGŻ i procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych
brak elastyczności ustawy w zakresie liczby banków regionalnych
brak możliwości rozgraniczenia działalności własnej BGŻ S.A. od ustawowej funkcji banku krajowego
brak wystarczających zachęt, które mogłyby skłonić akcjonariuszy GBPZ S.A. i BUG S.A. do podjęcia decyzji o przystąpieniu do banku krajowego
3)Różnice między poleceniem przelewu i poleceniem zapłaty(3)
polecenie zapłaty jest inicjowane przez wierzyciela, dzięki czemu klient ma pełną kontrolę nad wpływem należności,
polecenie przelewu wykonywane jest przez bank płatnika, który nie gwarantuje wpływu należności w oznaczonym przez wierzyciela terminie
zaletą polecenia zapłaty jest w pełni elektroniczny przepływ informacji pomiędzy bankami wierzyciela i dłużnika. Zmniejsza to koszt operacji oraz uniemożliwia popełnienie błędu w banku dłużnika (w zleceniu stałym często kwota płatności jest przepisywana ręcznie z faktury).
4) Obciążenia finansowe (obowiązkowe)specyficzne dla banków komercyjnych(2)
obowiązkowe rezerwy gromadzone w BC
obowiązkowe składki na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych
5) Przesłanki przemawiające za bankami komercyjnymi z punktu widzenia klienta(4)
stwarza możliwość korzystania z różnych usług w jednym banku
może być lepszym doradcą dla klienta
może być bardziej elastyczny w polityce cenowej,
może być bardziej elastyczny w dostosowywaniu się do potrzeb klienta.
6) Fakty przemawiające za potrzebą organizowania ochrony depozytów(2)
ochrona klientów banku
ograniczenie ryzyka systemowego umocnienie publicznego zau

(…)

… są zobowiązane wpłacić do BC w celu zabezpieczenia ich wypłacalności (banków komercyjnych)
Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której BC udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.
Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.
10) Na czym polega transformacja ryzyka
Bank ponosi ryzyko (a właściwie wszyscy jego klienci) za niespłacane kredyty.
Zestaw 3
1.Funkcje NBP jako bank emisyjny
BC ma wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych będących środkiem płatniczym
BC określa wielkość tej emisji i moment wprowadzenia do obiegu,
organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu,
2.Czynniki wpływające na rozwój systemu bankowego
porządek społeczny i gospodarczy, określający…
… gwarantowanego, natomiast deponent ponosi ryzyko utraty pozostałej części depozytu.
7) Czynności wykonywane przez nadzór bankowy „na miejscu” w banku(3)
ustalanie planów naprawczych banków
zawieszenie kierownictwa
wprowadzenie zarządu komisarycznego
ogłoszenie upadłości banku w przypadku trwałej niewypłacalności.
8) Wymień bierne operacje bankowe(3)
pozyskiwanie źródeł finansowania działalności banku
emisja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz