Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

note /search

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - wykłady - Etapy internacjonaliza...

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2968

Informacje zawarte w notatce to: msg, przepływ kapitału, nielegalne przepływy kapitału, międzynarodowe przepływy kapitału, konkurencyjność gospodarek, eksport, improt, podmioty gospodarki światowej, internacjonalizacja, BIZ. Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: konkurencja, konkuren...

Finanse publiczne - ogrom plików i zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3668
Wyświetleń: 9128

doc. Tematy prezentacji: - deficyt i dług publiczny, 30 slajdów: czynniki równowagi budżetowej; problematyka równowagi budżetowej; rodzaje sald budżetowych; problem deficytu ekonomicznego w Polsce; - klasyfikacja wydatków budżetu państwa, 34 slajdy: dotacje; subwencje; wydatki bieżące jednoste...

Konferencja w poczdamie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2947

Konferencja poczdamska 17 lipca – 2 sierpnia 1945 Wojna w Europie była już zakończona, a za kilka dni na dwa japońskie miasta miały zostać zrzucone bomby atomowe. Zaszła więc konieczność zwołania trzeciego i ostatniego spotkania...

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4753

...Mikrologistyka – przedsiębiorstwa małe, średnie, duże – obejmuje część działalności, zintegrowane działanie logistyczne Mezologistyka – współpraca między podmiotami w sektorze/branży, łańcuchu dostaw. Makrologistyka – na poziomie kraju - systemy edukacyjne, log. Wojskowa, stworzenie infra...

Psychologia komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Psychologia w zarządzaniu
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 4291

...Ekspresja emocji i manipulacje emocjami Definicja – stan wzburzenia psychicznego wywołany bodźcami zewnętrznymi lub wewnątrz organizmu. Antecedenty emocji – to zdarzenia i sytuacje, które mogą wywołać dana emocję (np. utrata bliskiej osoby – antecedentem smutku) Inne pojęcia: • Uczucia –...

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 6727

...1. z dorobku jakiej nauki korzysta ZOR 2. jednym z celów ZOR jest – przewidywanie 3. przedmiotem badao ZOR nie jest – badanie zachowao konkurencji 4. wywiad ustrukturalizowany polega na – pytanie + odpowiedź 5. charakterystyka pytao ankietowych wskaż fałszywe - powinny sugerowad odpowiedź...

Budżetowanie kosztów materiałów bezpośrednich

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Budżetowanie kapitałowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4004

...Budżetowanie kosztów materiałów bezpośrednich: technologia produkcji, jej specyficzne cechy, kolejność operacji technologicznych; ilościowe normy zużycia; zasady wyceny; dodatnie i ujemne normy zużycia. Budżetowanie kosztów wynagrodzeń...

Zestawy egzaminu z bankowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 5369

Zestaw 1 1) RPP 9 członków powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta, powoływani na 6 lat, tylko raz. 2)Wady ustawy o restrukturyzacji z 1994 r(4) zagrożenie wiążące się z łączeniem procesu restrukturyzacji BGŻ i procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych brak elastyczności ustawy w z...

Prawo, etyka i własność intelektualna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2534

norma postepowania - punkt styczny prawa i etyki (zakazy, nakazy, pozwolenia) Norma: hipoteza +dyspozycja +sankcja ↓↓↓ adresat (zachowanie konsekwencje prawne , niezachowanie wg normy okoliczności adresata) nakaz/ zakaz/ /dozwolenie/ Norma ma charakter generalny i abstrakcyjny...

Wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zarządzanie projektami Marek Wąsowicz Przedmiot kooczy się egzaminem, w formie pisemnej (otwarte, pół-otwarte, zamknięte) Nie udostępnia materiałów, więc należy notowad Literatura:      Skalik J. „zarządzanie projekta...