pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 6363
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania na egzamin - strona 1 pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:...1. z dorobku jakiej nauki korzysta ZOR
2. jednym z celów ZOR jest – przewidywanie
3. przedmiotem badao ZOR nie jest – badanie zachowao konkurencji
4. wywiad ustrukturalizowany polega na – pytanie + odpowiedź
5. charakterystyka pytao ankietowych wskaż fałszywe - powinny sugerowad odpowiedź
6. obserwacja jest to, różne definicje do wyboru
7. arkusz obserwacji nie zawiera op....

Z POPRZEDNICH LAT : 1. socjotechnika przy negocjacjach - doraźna  2.makiawelizm to...  3. do socjotechnik długotrwałych należy...  4. kryteria podziału obserwacji  5. teorię sprawiedliwości opracował  6. artefaktem fizycznym jest...  7.teoria herzberga opiera się na ...  8. teoria wzmocnieo i kary  9. teoria 3 potrzeb mówi o potrzebach...  10. inżynieria społeczna to   1. z dorobku jakiej nauki korzysta ZOR 2. jednym z celów ZOR jest â€“ przewidywanie 3. przedmiotem badao ZOR nie jest â€“ badanie zachowao konkurencji 4. wywiad ustrukturalizowany polega na â€“ pytanie + odpowiedź 5. charakterystyka pytao ankietowych wskaż fałszywe - powinny sugerowad odpowiedź 6. obserwacja jest to, różne definicje do wyboru 7. arkusz obserwacji nie zawiera opisu warunku 8. definicja kultury org. Wg. hofsteda czy kogoś tam 9. przykład artefaktów kulturalnych â€“  10. kulturowe komponenty postaw w teoriach poznawczych - emocjonalny, behawioralny, poznawczy 11. def. Osobowości (była podana def.) wskaż jakie to ujęcie â€“behawioralne 12. do czynników wpływających na postrzeganie nie należą - selekcja, elementy obserwowanych… 13. teoria atrybucji - kwalifikacje, przyczyny, wyjątkowośd 14. na czym polega prawo efektu - zachowanie, funkcje konsekwencji 15. jak wygląda proces motywowania w teoriach potrzeb - 4 k… 16. teoria oczekiwao opiera się na założeniu Å¼e… 17. socjotechniką związana z wojną psychologiczną nie jest â€“ zaangażowanie 18. czynniki efektywności manipulacji, 19. wskaż nieprawidłową intensyfikacja lęku ma na calu m. In. - obniżenie wiary we własne siły 20. co może byd przedmiotem postaw - podmioty, ludzie , zachowania 
 Z ROKU OBECNEGO: 1.Z jakich nauk nie korzysta zo - filozofia 2. Cele nauki o zo - wyjaśnianie przyczyn zachowao ludzi w organizacji. 3. Co jest przedmiotem zo - postawy i działania ludzi. 4. Wywiad ustrukturalizowany. 5. Charakterystyka pytao ankietowych. 6. Co to jest obserwacja. 7. Kultura organizacyjna wg Hofstede. 8. Wymiary badania kultury organiz. wg Hofstede. 9. Poznawcze ujecie osobowości. 10. Czynniki wpływające na postrzganie. 11. Teoria atrybucji. 12. Prawo efektu. 13. Podstawowy proces motywacji w teoriach potrzeb. 14. Co zaliczamy do socjotechnik długotrwałych. 15. Zmiana perspektywy percepcyjnej. 16. Bezlitosny partner. 17. Przywództwo charyzmatyczne. 18. Na czym polegają teorie sytuacyjne.   Inna grupa: 1-6 podobne jak wyżej 7. Czego nie zawierają artefakty kulturowe - norm i wartości 

(…)

… Z POPRZEDNICH LAT :
1. socjotechnika przy negocjacjach - doraźna
2.makiawelizm to...
3. do socjotechnik długotrwałych należy...
4. kryteria podziału obserwacji
5. teorię sprawiedliwości opracował
6. artefaktem fizycznym jest...
7.teoria herzberga opiera się na ...
8. teoria wzmocnieo i kary
9. teoria 3 potrzeb mówi o potrzebach...
10. inżynieria społeczna to
1. z dorobku jakiej nauki korzysta ZOR…
…. Która z socjotechnik nie zalicza sie do socjotechnik długotrwałych - konformizm
16. Intensyfikowanie lęku ma na celu
17. W zdobyciu i utrzymaniu charyzmy nie są konieczne - ambicje
18. Było coś o tych teoriach behawioralnych, trzeba było którąś wybrad ale nie pamiętam
dokładnie pytania
19. Było coś z teorią cech i przywódcą
20. Który z czynników w najmniejszym stopniu wpływa na powodzenie socjotechnik
Grup…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz